Tổng vốn phát triển dự án là $319.779 triệu USD:

  • Vốn vay cao cấp: $175 triệu USD chiếm 49.81%
  • Vốn vay EB-5: $80 triệu USD chiếm 22.77%
  • Vốn chủ đầu tư: $96.3 triệu USD chiếm 27.42%

 

Thông tin đầu tư:

  • Số tiền đầu tư:  800,000 USD
  • Số lượng nhà đầu tư EB-5: 160
  • Thời hạn đáo hạn khoản vay: 5 năm

 


 

dự án khác

Khách sạn The Lasalle Hotel Chicago
Chủ đầu tư Prime Group
Trung tâm vùng EB5 United
Số lượng nhà đầu tư 47 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 25+

Khách sạn May Flower Grand Hyatt
Chủ đầu tư Tập đoàn phát triển Bất Động Sản Extel 
Trung tâm vùng Extell
Số lượng nhà đầu tư 94 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 40+

 
Dự án Quận Bellwether
Chủ đầu tư Hilco Redevelopment Partners (HRP)
Trung tâm vùng CanAm
Số lượng nhà đầu tư 125 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 23+


 
Khách sạn Downtown Los Angeles Marriott (DTLA)
Chủ đầu tư Tập đoàn Lighstone
Trung tâm vùng Lighstone
Số lượng nhà đầu tư 125 ( giai đoạn III)
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 19

Nhà máy Hydro Xanh New Fortress Engery (NFE)
Chủ đầu tư New Fortress Engery
Trung tâm vùng CanAm
Số lượng nhà đầu tư 100 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 15+

Khu Nghỉ Dưỡng Cao Cấp 6 Sao One&Only
Chủ đầu tư CrossHarbor Capital Partner
Trung tâm vùng EB5 United
Số lượng nhà đầu tư 125 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 46