VISA EB-2 NIW ĐỊNH CƯ MỸ

EB2 NIW là chương trình định cư Mỹ dành cho cá nhân xuất sắc, có khả năng đóng góp cho nước Mỹ. Đây là diện tự bảo lãnh, với thời gian chờ duyệt nhanh hơn so với các chương trình định cư diện việc làm khác.

Định cư Mỹ EB-2 NIW

Định cư Mỹ Visa EB-2 NIW là gì? Chương trình định cư Mỹ diện EB-2 (Employment Based Second Preference immigrant visa) dành cho những cá nhân có trình độ cao (bậc học từ thạc sĩ trở lên hoặc trình độ tương đương; hoặc có năng lực đặc biệt).

Quyền lợi
 • Cả gia đình và con dưới 21 tuổi được nhận thẻ xanh vĩnh viễn.
 • Tự do sinh sống, làm việc và học tập tại Mỹ.
 • Hưởng mọi quyền lợi như công dân Mỹ (ngoại trừ quyền bầu cử và ứng cử).
 • Không yêu cầu ngoại ngữ.
3 nhóm Visa EB-2 chính

Visa EB-2 được phân thành 3 nhóm chính:

 1. Bằng cấp cao (Advance degree): là những cá nhân có bằng cấp cao (Thạc sĩ, Tiến sĩ, hoặc tương đương); và 5 năm kinh nghiệm làm việc đúng chuyên môn; và có sự thăng tiến trong quá trình làm việc. Ngoài ra, đương đơn cần phải thỏa các điều kiện khác của Chứng nhận Lao động lâu dài. 
 2. Năng lực đặc biệt (exceptional Ability): là những cá nhân có năng lực đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, hoặc kinh doanh. Và những năng lực này phải mang lại lợi ích cho đất nước Hoa Kỳ trong tương lai. Ngoài ra, đương đơn cần phải thỏa các điều kiện khác của Chứng nhận Lao động lâu dài. 
 3. Ưu tiên vì lợi ích quốc gia (National Interest Waiver): là những cá nhân có bằng cấp cao hoặc có năng lực đặc biệt, và có thể mang lại lợi ích đặc biệt và quan trọng (*) cho nước Mỹ. Đương đơn không cần Chứng nhận Lao động lâu dài
Yêu cầu

(*) Những lợi ích quan trọng: 

 • Khả năng giúp ích cho nền kinh tế Mỹ
 • Khả năng đóng góp để cải thiện nền y học của Mỹ.
 • Khả năng góp phần phát triển các chương trình giáo dục hay đào tạo cho người Mỹ.
 • Khả năng đóng góp trong việc giải quyết các vấn đề cho người nghèo, vô gia cư, trẻ em Mỹ.
 • Khả năng góp phần cải thiện các vấn đề về môi trường hoặc tài nguyên thiên nhiên.
Quy trình hồ sơ
1
Bước 1
 • Thẩm định hồ sơ năng lực (CV, bằng cấp, chứng nhận giải thưởng, nghiên cứu khoa học… của đương đơn)
2
Bước 2
 • Chuẩn bị bộ hồ sơ xin visa EB-2
3
Bước 3
 • Nộp đơn vào bộ lao động Mỹ xin chứng nhận lao động (nếu theo diện Advanced Degree hoặc Exceptional Ability)
4
Bước 4
 • Nộp đơn I-140 (sau khi đã có chứng nhận lao động)
  ** Nộp thêm đơn I-485 nếu thực hiện Chuyển đổi tình trạng tại Mỹ
5
Bước 5
 • Chấp thuận đơn I-140 (13-20 tháng)
6
Bước 6
 • Nộp hồ sơ DS-260 xin visa EB-2 tại NVC(Trung tâm thị thực quốc gia)
7
Bước 7
 • Tham gia phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam
8
Bước 8
 • Nhận visa EB-2 đến Mỹ nhận thẻ xanh vĩnh viễn

Frequently Asked Questions ( FAQs)

TƯ VẤN CÙNG
CHUYÊN GIA DI TRÚ

Tin tức nổi bật

Tin tức
USCIS triển khai đặt lịch hẹn trực tuyến cho cuộc hẹn sinh trắc học

Vào ngày 28 tháng 06, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa kỳ đã ra mắt một công cụ tự phục vụ mới, cho phép những Người thụ hưởng, luật sư, và người đại diện thay đổi lại lịch lấy sinh trắc học trước ngày hẹn mà không cần phải gọi đến trung tâm của USCIS.