CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP

1. Mức tài chính tối đa để đầu tư vào chương trình?2. Đất nước/ khu vực mong muốn có thường trú/ quốc tịch3. Mức tài sản hiện tại?4. Hình thức đầu tư để tham gia chương trình:5. Trình độ tiếng Anh hiện tại:
6. Kinh nghiệm quản lý ở vị trí chủ doanh nghiệp/ quản lý cấp cao trong doanh nghiệp:


NHẬN KẾT QUẢ
Quý Nhà đầu tư vui lòng điền thông tin bên dưới để nhận ngay kết quả Chương trình định cư phù hợp!