Tổng vốn phát triển dự án: $128.54 triệu đô

  • Vốn vay cao cấp: $63.75 triệu đô chiếm 49.6%
  • Vốn vay EB-5: $30.60 triệu đô chiếm 23.81%
  • Vốn chủ đầu tư: $9.94 triệu đô chiếm 7.73%
  • EB5 sở hữu cổ phần: $3 triệu đô chiếm 2.33%
  • Trái phiếu PACE: $21.25 triệu đô chiếm 16.53%

 

Thông tin đầu tư: 

  • Thời hạn đáo hạn khoản vay EB-5: 5 năm
  • Số tiền đầu tư: $800,000
  • Số lượng nhà đầu tư EB-5: 47

 


 

dự án khác

Nhà máy Hydro Xanh New Fortress Engery (NFE)
Chủ đầu tư New Fortress Engery
Trung tâm vùng CanAm
Số lượng nhà đầu tư 100 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 15+

Khách sạn Downtown Los Angeles Marriott (DTLA)
Chủ đầu tư Tập đoàn Lighstone
Trung tâm vùng Lighstone
Số lượng nhà đầu tư 125 ( giai đoạn III)
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 19

Khu Nghỉ Dưỡng Cao Cấp 6 Sao One&Only
Chủ đầu tư CrossHarbor Capital Partner
Trung tâm vùng EB5 United
Số lượng nhà đầu tư 125 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 46


Bất Động Sản Căn Hộ 1900 Broadway
Chủ đầu tư BehringCo
Trung tâm vùng Behring Regional Center
Số lượng nhà đầu tư 160 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 19+