Tổng nguồn vốn dự án ước tính khoảng 540 triệu đô la, trong đó:

  • Vốn vay cao cấp: 255 triệu USD (47%)
  • Lighstone và Liên danh: 137 triệu USD (32%)
  • Vốn vay EB-5 mới: 100 triệu USD (19%)
  • Vốn Marriott: 12 triệu USD (2%)

 

Thông tin đầu tư:

  • Thời hạn đáo hạn khoản vay EB5: 5 năm
  • Số tiền đầu tư: $800,000
  • Số lượng nhà đầu tư EB5: 125 ( giai đoạn 3)
  • Lợi nhuận đầu tư kỳ vọng: 0.25%
 

dự án khác

Nhà máy Hydro Xanh New Fortress Engery (NFE)
Chủ đầu tư New Fortress Engery
Trung tâm vùng CanAm
Số lượng nhà đầu tư 100 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 15+

Khu Nghỉ Dưỡng Cao Cấp 6 Sao One&Only
Chủ đầu tư CrossHarbor Capital Partner
Trung tâm vùng EB5 United
Số lượng nhà đầu tư 125 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 46


Khách sạn The Lasalle Hotel Chicago
Chủ đầu tư Prime Group
Trung tâm vùng EB5 United
Số lượng nhà đầu tư 47 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 25+

Bất Động Sản Căn Hộ 1900 Broadway
Chủ đầu tư BehringCo
Trung tâm vùng Behring Regional Center
Số lượng nhà đầu tư 160 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 19+