Dự án bao gồm việc phát triển và sau đó vận hành một khách sạn 5 sao tiêu chuẩn 40 phòng, một câu lạc bộ lưu trú, 2 mô hình biệt thự nghỉ dưỡng, 2 mô hình nhà ở bất động sản, không gian bán lẻ rộng khoảng 48.000 feet vuông, một khu chuồng trại, các tòa nhà trang trại, một trung tâm ứng phó khẩn cấp, một trung tâm bán hàng và phát triển 39 lô đất nghỉ dưỡng đã hoàn thiện, 62 lô rượu vang đã hoàn thiện, 63 lô biệt thự đã hoàn thiện, cảnh quan và cơ sở hạ tầng cho tất cả các phần được liệt kê trên một địa điểm được hưởng đầy đủ quyền ở Lake County, California.

 

dự án khác

Khách sạn The Lasalle Hotel Chicago
Chủ đầu tư Prime Group
Trung tâm vùng EB5 United
Số lượng nhà đầu tư 47 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 25+

Dự án Quận Bellwether
Chủ đầu tư Hilco Redevelopment Partners (HRP)
Trung tâm vùng CanAm
Số lượng nhà đầu tư 125 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 23+


 
Four Seasons Surf Club Residences, Miami
Chủ đầu tư Fort Partner
Trung tâm vùng EB5 Southeast RC
Số lượng nhà đầu tư 165 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 42+
 
Khách sạn Downtown Los Angeles Marriott (DTLA)
Chủ đầu tư Tập đoàn Lighstone
Trung tâm vùng Lighstone
Số lượng nhà đầu tư 125 ( giai đoạn III)
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 19

Bất Động Sản Căn Hộ 1900 Broadway
Chủ đầu tư BehringCo
Trung tâm vùng Behring Regional Center
Số lượng nhà đầu tư 160 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 19+


Nhà máy Hydro Xanh New Fortress Engery (NFE)
Chủ đầu tư New Fortress Engery
Trung tâm vùng CanAm
Số lượng nhà đầu tư 100 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 15+

Khu Nghỉ Dưỡng Cao Cấp 6 Sao One&Only
Chủ đầu tư CrossHarbor Capital Partner
Trung tâm vùng EB5 United
Số lượng nhà đầu tư 125 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 46