Podcast
Thuế Mỹ
Câu hỏi chung Thuế Mỹ

Ai là đối tượng phải khai thuế và đóng thuế thu nhập ở Mỹ?

Các đối tượng sau cần kê khai và đóng thuế TNCN ở Mỹ:

  • Công dân Mỹ, thường trú nhân Mỹ

  • Người có visa không định cư như visa làm việc ở Mỹ

  • Du học sinh nếu có thu nhập hợp pháp ở Mỹ

  • Hoặc các đối tượng không ở Mỹ nhưng có thu nhập thụ động như góp vốn công ty, cho thuê nhà,...

  • Người cư trú theo luật thuế (sống ở Mỹ trên 180 ngày) có thu nhập hợp pháp ở Mỹ

 

Nếu tôi có thu nhập ở VN đã đóng thuế thì có phải đóng ở Mỹ nữa không?

Bạn phải chịu thuế đối với thu nhập trên toàn cầu từ tất cả các nguồn và phải báo cáo tất cả thu nhập chịu thuế và nộp thuế theo Bộ Luật Thuế Vụ nếu bạn là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ. Tuy nhiên theo nguyên tắc chung là không đánh thuế 2 lần, nghĩa là khoản thu nhập ở nước tạo thu nhập đã đóng thuế ở mức quy định tại nước đó thì sẽ không phải đóng cho Mỹ hoặc chỉ đóng phần chênh lệch nếu có.

Ví dụ: bạn bạn có thu nhập cho thuê ở Việt Nam dưới dạng tài sản cho thuê, bạn sẽ trả thuế thu nhập từ việc cho thuê nhà ở Việt Nam, trong khi khoản thu nhập này tương tự cũng chịu thuế ở đây tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các khoản thuế đã trả hoặc tích lũy Việt Nam có thể được sử dụng để bù trừ thuế của Mỹ.

 

Tôi có phải bắt buộc khai tất cả các thu nhập ngoài Mỹ khi khai thuế Mỹ không?

Việc kê khai tất cả các khoản thu nhập là cần thiết, nhất là ở những năm đầu khi sống ở Mỹ để thể hiện chấp hành nghĩa vụ thuế tốt đối với Mỹ. Mỗi người nên thuê 1 người có chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA) để hỗ trợ mình khai thuế nhằm tối ưu hóa việc khai thuế, đúng yêu cầu nhưng vẫn tối ưu các khoản khai không cần thiết.

 

Tôi cần phải kê khai và đóng thuế khi nào?

Khi kết thúc một năm, tất cả những cư dân Mỹ được yêu cầu phải nộp đơn khai thuế (tax return) cho Sở thuế vụ, với thời hạn cuối cùng là vào ngày 15/4 của năm tiếp theo. Bằng đơn khai thuế, cư dân sẽ khai báo tất cả các khoản thu nhập đã phát sinh trong năm và số tiền thuế đã được khấu trừ từ tiền lương. Nếu số tiền đã trừ ra từ lương nhiều hơn số thuế cần đóng, bạn sẽ được hoàn lại phần dư ra. Ngược lại, sẽ cần phải đóng thêm thuế cho đủ.

 

Nếu tôi không sống ở Mỹ nhưng tôi có mua nhà Mỹ thì có đóng thuế không?

Khoản thu nhập từ việc cho thuê nhà được xem là thu nhập thụ động. Bạn không cư trú đang nhận thu nhập cho thuê từ bất động sản ở Mỹ thường phải chịu thuế khấu trừ 30% áp dụng trên tổng số tiền của mỗi khoản thanh toán cho thuê.

 

Làm sao Sở thuế ở Mỹ quản lý được các khoản thuế mà tôi đã đóng?

Mỗi người đóng thuế nộp hồ sơ thuế, hoặc được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế Hoa Kỳ sẽ cần có Số An Sinh Xã Hội (Social Security number, SSN) hoặc số Mã Số Cá Nhân Ðóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN). Tùy từng trường hợp mà bạn cần xin số SSN hay ITIN.

 

Khi tôi thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ định cư thì Mỹ có tính thuế không?

Đối với khoản chuyển tiền được chứng minh là tài sản được hình thành trước khi trở thành thường trú nhân thì không được xem là thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân.

 

Tôi có nghe nói về các bang không áp thuế thu nhập cá nhân?

Hiện ở Mỹ đã có 7 tiểu bang đã được miễn thuế thu nhập cấp tiểu bang gồm Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington và Wyoming. Bạn có thể cân nhắc lựa chọn các bang này làm nơi cư trú để được áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân.