3 episodes
Tham gia Voice of Citizen Pathway Podcast để thảo luận chuyên sâu với các chuyên gia nhập cư đầu tư hàng đầu về những phát triển mới nhất và thực tiễn tốt nhất trong nhập cư đầu tư.

Podcast

xem thêm

TIN TỨC lIÊN QUAN

Tin tức
Visa Úc: Những điều cần biết dành cho doanh nhân và lao động
Visa Úc dành cho doanh nhân và lao động tài năng là thị thực tạm thời, có giá trị kể từ ngày được cấp và cho phép lưu trú tại Úc tối đa 5 năm...