Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
  • Chuẩn bị hồ sơ
 
Quy trình hồ sơ
Bước 2
  • Nộp thư xin bảo lãnh tỉnh bang
 
Quy trình hồ sơ
Bước 3
  • Nộp hồ sơ xin visa 188C
 
Quy trình hồ sơ
Bước 4
  • Chuyển tiền đầu tư và nhận visa
 
Quy trình hồ sơ
Bước 5
  • Sang Úc định cư
 
Quy trình hồ sơ
Bước 6
  • Nộp đơn xin đề của tỉnh bang mới