Podcast
FAQs Malta
Chính sách thuế Malta thế nào?

Cơ sở tính thuế cá nhân của Malta dựa trên chỗ ở và nơi cư trú. Nếu không cư trú tại Malta thì không phải chịu thuế cho những khoản thu nhập ở ngoài Malta. Thuế chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong nước. Nếu không cư trú ở Malta thì chỉ cần đóng thuế cho thu nhập phát sinh ở Malta.

FAQs Malta
Định cư Malta thì có quyền lợi ở các nước EU không?
Malta là thành viên của liên minh châu Âu do đó trở thành công dân Malta cũng sẽ trở thành công dân EU. Được sinh sống học tập ở bất kì nước nào ở EU.
FAQs Malta
Thời hạn của thường trú nhân Malta?
Thẻ thường trú nhân Malta có thời hạn 5 năm và được gia hạn vĩnh viễn.
FAQs Malta
Để duy trì tình trạng thường trú nhân, Malta có yêu cầu về điều kiện cư trú không?
Nhà đầu tư chỉ cần đến Malta 1 lần để lấy vân tay và nhận thẻ thường trú nhân. Malta không có yêu cầu thời gian cư trú tối thiểu để duy trì tình trạng thường trú nhân. Tuy nhiên nhà đầu tư cần duy trì tài sản đầu tư để giữ được tình trạng thường trú nhân.