Podcast
Định cư Mỹ EB-2 NIW
Quyền lợi
 • Cả gia đình và con dưới 21 tuổi được nhận thẻ xanh vĩnh viễn.
 • Tự do sinh sống, làm việc và học tập tại Mỹ.
 • Hưởng mọi quyền lợi như công dân Mỹ (ngoại trừ quyền bầu cử và ứng cử).
 • Không yêu cầu ngoại ngữ.
Định cư Mỹ EB-2 NIW
3 nhóm Visa EB-2 chính

Visa EB-2 được phân thành 3 nhóm chính:

 1. Bằng cấp cao (Advance degree): là những cá nhân có bằng cấp cao (Thạc sĩ, Tiến sĩ, hoặc tương đương); và 5 năm kinh nghiệm làm việc đúng chuyên môn; và có sự thăng tiến trong quá trình làm việc. Ngoài ra, đương đơn cần phải thỏa các điều kiện khác của Chứng nhận Lao động lâu dài. 
 2. Năng lực đặc biệt (exceptional Ability): là những cá nhân có năng lực đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, hoặc kinh doanh. Và những năng lực này phải mang lại lợi ích cho đất nước Hoa Kỳ trong tương lai. Ngoài ra, đương đơn cần phải thỏa các điều kiện khác của Chứng nhận Lao động lâu dài. 
 3. Ưu tiên vì lợi ích quốc gia (National Interest Waiver): là những cá nhân có bằng cấp cao hoặc có năng lực đặc biệt, và có thể mang lại lợi ích đặc biệt và quan trọng (*) cho nước Mỹ. Đương đơn không cần Chứng nhận Lao động lâu dài
Định cư Mỹ EB-2 NIW
Yêu cầu

(*) Những lợi ích quan trọng: 

 • Khả năng giúp ích cho nền kinh tế Mỹ
 • Khả năng đóng góp để cải thiện nền y học của Mỹ.
 • Khả năng góp phần phát triển các chương trình giáo dục hay đào tạo cho người Mỹ.
 • Khả năng đóng góp trong việc giải quyết các vấn đề cho người nghèo, vô gia cư, trẻ em Mỹ.
 • Khả năng góp phần cải thiện các vấn đề về môi trường hoặc tài nguyên thiên nhiên.