Podcast
Định cư Hungary
Quyền lợi
 • Nhận Thẻ cư trú cho cả gia đình gồm vợ/chồng và con dưới 18 tuổi
 • Thẻ cư trú (PR) được cấp vĩnh viễn và được gia hạn 3 năm một lần
 •  Tự do đi lại và làm việc tại các quốc gia Châu  u mà không cần xin visa
 •  Có quyền sinh sống, làm việc và học tập như công dân Hungary
 •  Được nộp đơn nhập tịch sau 8 năm với người lớn và sau 5 năm với trẻ em
Định cư Hungary
Ưu điểm
 • Thẻ cư trú cho gia đình 3 thế hệ và cha mẹ trên 65 tuổi
 • Cấp thẻ cư trú trước và chuyển tiền đầu tư bất động sản sau
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
Định cư Hungary
Hình thức đầu tư
 • Đầu tư quỹ bất động sản: Đầu tư ít nhất 250.000 EUR vào Quỹ bất động sản, trong đó 40% vốn của Quỹ phải đầu tư vào bất động sản ở Hungary. Qũy phải đăng ký với đơn vị đăng ký phát hành quỹ bất động sản của Ngân hàng Trung ương Hungary.
 • Mua bất động sản: Đầu tư mua Bất động sản nhà ở hợp pháp có giá trị ít nhất 500,000 EUR và được đăng ký tại sổ đăng ký đất Hungary. 
 • Quyên tặng: Quyên tặng ít nhất 1 triệu EUR cho các giáo dục đại học được duy trì bởi quỹ từ thiện. Với sứ mệnh phục vụ lợi ích công của Hungary, nhằm hồ trợ các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học hoặc sáng tạo nghệ thuật. 

 

Định cư Hungary
Mức đầu tư
Tối thiểu 250,000 EUR