Podcast
Đầu tư lấy Quốc tịch Grenada
Quyền lợi
 • Định cư đến 3 thế hệ.
 • Được miễn thị thực du lịch đến 144 quốc gia trên thế giới.
 • Nhà đầu tư đủ điều kiện có thể nộp đơn thị thực E-2 hoặc visa du lịch Mỹ với thời hạn đến 10 năm.
 • Quyền sinh sống và làm việc hợp pháp tại các quốc gia thành viên khối Caricom.
 • Tự do ra vào Anh không cần visa và được ở lại Anh đến 6 tháng.
 
Đầu tư lấy Quốc tịch Grenada
Ưu điểm
 • Đương đơn trên 18 tuổi
 • Thỏa điều kiện về lí lịch tư pháp và sức khỏe 
 • Thời gian yêu cầu duy trì khoản đầu tư ngắn 5 năm
 
Đầu tư lấy Quốc tịch Grenada
Hình thức đầu tư

Có hai hình thức đầu tư để tham gia chương trình:

 • Mua BĐS được chính phủ phê duyệt 
 • Đóng góp cho Quỹ chuyển đổi quốc gia (National Transformation Fund - NTF)- là quỹ của Chính phủ chịu trách nhiệm tài trợ cho những dự án sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Grenada.
 
Đầu tư lấy Quốc tịch Grenada
Mức đầu tư

Trường hợp đóng góp cho Quỹ:

 • 150.000 USD – đương đơn độc thân
 • 200.000 USD – đương đơn chính và vợ/chồng hoặc gia đình 4 người
 • Thêm 25.000 USD cho mỗi người phụ thuộc thêm vào hồ sơ.

Trường hợp đầu tư sở hữu bất động sản:

 • Sở hữu nguyên toàn bộ BĐS với mức đầu tư tối thiểu là 350,000 USD.
 • Sở hữu 1 phần BĐS với mức đầu tư tối thiểu 220,000 USD.

** Với lựa chọn đầu tư vào bất động sản thì cần thêm 1 khoản đóng góp cho chính phủ là 50,000 USD cho gia đình 4 người và thêm 25,000 USD cho các thành viên thứ 5 trở đi."

 
Đầu tư lấy Quốc tịch Grenada
Điều kiện tham gia
 • Đương đơn trên 18 tuổi
 • Thỏa điều kiện về lí lịch tư pháp và sức khỏe 
 • Thời gian yêu cầu duy trì khoản đầu tư: 5 năm