Podcast
Chương trình L1
Câu hỏi chung Chương trình định cư Mỹ L1

Khác nhau cơ bản giữa visa L1A và visa L1B là gì?

  • Visa L1A là visa dành cho các doanh nhân, nhà quản lý/ điều hành cấp cao. Thời hạn cho phép làm việc tại Mỹ tối đa là 7 năm.

  • Visa L1B là visa dành cho các nhân viên có trình độ, kiến thức chuyên môn/ kĩ năng đặc biệt, Thời hạn cho phép làm việc tối đa tại Mỹ là 5 năm.


Visa L1 có yêu cầu bằng cấp người nộp đơn không?

Không yêu cầu bằng cấp người nộp đơn miễn là chứng minh được đủ điều kiện quản lý, kinh nghiệm cho hồ sơ xin L1


Visa L1 có được mang vợ/ chồng và con cái theo không? Quyền lợi khi ở Mỹ thì như thế nào?

Vợ/chồng và con dưới 21 tuổi còn độc thân sẽ được tham gia vào hồ sơ. Được được phép xin sống làm việc học tập tại Mỹ cùng đương đơn trong thời gian visa có hiệu lực. 


Visa L1 có được xin lên thường trú nhân hay không?

Người giữ visa đầu tư L1A có thể xin định cư theo diện EB1-C sau khi công ty tại Mỹ đã hoạt động được 1 năm


Để gia hạn visa L1 cần những yêu cầu gì?

  • Để chấp thuận đơn xin gia hạn visa L1, USCIS sẽ xét đến các yếu tố: Bằng chứng làm việc ở công ty tại Mỹ Có làm việc cho công ty ở Việt Nam ít nhất 1 năm trong 3 năm trước khi đến Mỹ.

  • Công ty Mỹ và công ty ở Việt Nam có đang hoạt động không?


Khi đã có visa L1 thì có được làm việc cho 1 công ty khác khi đến Mỹ không?

Không, cần phải làm việc tại toàn thời gian tại công ty đã bảo lãnh visa cho mình.