Podcast
Tiến độ dự án
Quí 3/2022
Hoàn tất các thỏa thuận trong hợp đồng thuê đất của dự án
 
Tiến độ dự án
Tháng 1/2023
Tổ máy đầu tiên đã được vận chuyển đến dự án
 
Tiến độ dự án
Giữa 2024
Hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động