Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
 • Luật sư thẩm định hồ sơ 
 • Ứng viên đầu tư doanh  nghiệp ở Mỹ (nếu có)  và đợi 1 năm 
Quy trình hồ sơ
Bước 2
 • Nộp đơn xin định cư I 140 lên USCIS 
 • Premium processing:  15 ngày 
Quy trình hồ sơ
Bước 3
 • Hồ sơ chấp thuận và chuyển qua  Trung tâm thị thực quốc gia NVC
  • Nếu Đương đơn đang ở Mỹ: làm  hồ sơ chuyển đổi tình trạng sang  Thường trú nhân (AOS)
  • Nếu Đương đơn đang ở Việt Nam:  Hồ sơ chuyển về Lãnh sự quán để phỏng vấn
Quy trình hồ sơ
Bước 4
 • Phỏng vấn tại Lãnh sự quán theo lịch hẹn 
Quy trình hồ sơ
Bước 5
 • Nhận visa định cư
Quy trình hồ sơ
Bước 6
 •  Nhập cảnh đến Mỹ và  nhận Thẻ xanh 10 năm