Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
Đánh giá hồ sơ
 
Quy trình hồ sơ
Bước 2
Nộp thư bày tỏ nguyện vọng (  tùy thuộc theo yêu cầu của loại visa)
 
Quy trình hồ sơ
Bước 3
Nhận thư mời nộp đơn từ tổ chức bảo lãnh
 
Quy trình hồ sơ
Bước 4
Nộp hồ sơ xin visa
 
Quy trình hồ sơ
Bước 5
Có chấp thuận và nhận visa
 
Quy trình hồ sơ
Bước 6
Sang Úc định cư và làm việc