Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
Đánh giá hồ sơ cùng luật sư di trú
Quy trình hồ sơ
Bước 2
Ký hợp đồng cùng Citizen Pathway
Quy trình hồ sơ
Bước 3
Nhà đầu tư chọn hình thức đầu tư và đặt cọc
Quy trình hồ sơ
Bước 4
Đặt lịch hẹn & nộp hồ sơ tại lãnh sự quán Hungary tại Việt Nam
Quy trình hồ sơ
Bước 5
Nhận Thẻ cư trú Hungary
Quy trình hồ sơ
Bước 6
Sang Hungary thực hiện đầu tư