Podcast
Quy trình hồ sơ
Thực hiện việc đầu tư và chuẩn bị các hồ sơ được yêu cầu để xin Golden Visa
 • Ký Hợp đồng mua Bất động sản
 • Lấy số Người nộp thuế Bồ Đào Nha
 • Mở Tài khoản Ngân hàng Bồ Đào Nha
 • Chuyển tiền đầu tư.
 • Chuẩn bị hồ sơ xin GV (hồ sơ đầu tư và hồ sơ hộ tịch)
Quy trình hồ sơ
Nộp hồ sơ online và nhận Chấp thuận ban đầu
 • Nộp online bộ hồ sơ
 • Thanh toán phí Xét duyệt
 • Cơ quan Di trú (SEF) đánh giá và xét duyệt hồ sơ
 • Nhận chấp thuận ban đầu
 •  
   
Quy trình hồ sơ
Đến Bồ Đào Nha lấy sinh trắc và nhận Chấp thuận chính thức
 • Lên lịch cuộc hẹn với SEF 
 • Đến cuộc hẹn với SEF để lấy sinh trắc vân tay và cung cấp chứng từ gốc đối chiếu
 • Nhận Chấp thuận (approval for Residence Permit), đóng phí cấp Golden Visa (SEF xử lý giai đoạn này khoảng 3 tháng)
 • Nhận thẻ cư trú Golden Visa tại Việt Nam
Quy trình hồ sơ
Gia hạn Golden Visa
 • Golden Visa có hạn 2 năm và sẽ được gia hạn 2 lần (trước khi hết hạn Golden Visa năm thứ 2 và thứ 4)
 • Thời gian nộp đơn xin gia hạn: Trong vòng 3 tháng trước khi hết hạn
 • Hồ sơ gia hạn: Ngoài bộ hồ sơ như lần xin GV đầu tiên, đương đơn cung cấp thêm bằng chứng về việc lưu trú ở Bồ Đào Nha tối thiểu 14 ngày trong 2 năm