Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1

Tư vấn hồ sơ và sang Saskatchewan khảo sát

Quy trình hồ sơ
Bước 2

Nộp thư bày tỏ nguyện vọng EOI cho SINP

Quy trình hồ sơ
Bước 3

Nhận Thư mời nộp hồ sơ (ITA)

Quy trình hồ sơ
Bước 4

Nộp Kế hoạch thành lập Doanh nghiệp (BEP - Business Establish Plan) và nhận Thư chấp  thuận của tỉnh bang

Quy trình hồ sơ
Bước 5

Nộp đơn xin Giấy phép làm việc tạm thời (Temporary Work Permit - TWP) lên IRCC

Quy trình hồ sơ
Bước 6

 Đến Saskatchewan; thành lập doanh nghiệp và vận hành ít nhất 6 tháng