Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, đến Alberta khảo sát địa phương (tuỳ theo từng cộng đồng)

Quy trình hồ sơ
Bước 2

Nhận được thư hỗ trợ từ cộng đồng nông thôn Alberta (Community Support Letter)

Quy trình hồ sơ
Bước 3

Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng EOI

Quy trình hồ sơ
Bước 4

Nhận thư mời nộp hồ sơ từ AAIP và nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Quy trình hồ sơ
Bước 5

Nhận thư chấp thuận kinh doanh và hỗ trợ từ tỉnh bang Alberta (Letter of Support)

Quy trình hồ sơ
Bước 6

Nộp hồ sơ xin Work Permit