Podcast
FAQs Vanuatu
Có yêu cầu ngoại ngữ không?
Không có yêu cầu ngoại ngữ cho chương trình này.
 
FAQs Vanuatu
Có yêu cầu trình độ học vấn không?
Không có yêu cầu trình độ học vấn.
FAQs Vanuatu
Có giới hạn độ tuổi để nộp hồ sơ nhập tịch hay không?
Đương đơn chính từ 18 tuổi trở lên (không giới hạn độ tuổi tối đa).
Đương đơn chính từ 18 tuổi trở lên (không giới hạn độ tuổi tối đa).
FAQs Vanuatu
Có hạn chế công dân đến từ quốc gia nào nộp hồ sơ nhập tịch Vanuatu hay không?
Có. Các công dân thuộc quốc gia nằm trong danh sách bị hạn chế dứi đây sẽ không đủ điều kiện để nộp hồ sơ nhập quốc tịch Vanuatu trừ khi có thể chứng minh đã cư trú ở nước ngoài hơn 5 năm (tùy trường hợp sẽ được đánh giá và kiểm tra):

I-ran
I-Rắc
Syria
Yemen
Bắc Triều Tiên