Podcast
Định cư Mỹ Visa EB-1C
Quyền lợi
 • Không cần chứng minh sự cần thiết của vị trí công việc: Với EB-1C, không cần chứng minh rằng công ty không thể tìm kiếm được người Mỹ hoặc người di trú khác có kỹ năng tương tự để điền vào vị trí quản lý hoặc giám đốc.
 • Không cần bằng cấp đặc biệt: EB-1C không yêu cầu bạn có bằng cấp đặc biệt hoặc học vấn cao. Tuy nhiên, bạn cần có kinh nghiệm công việc phù hợp và có khả năng quản lý.
 • Thời gian xử lý nhanh: EB-1C thuộc loại visa ưu tiên, nên thời gian xử lý thường nhanh hơn so với nhiều loại visa khác.
 • Không cần xin giấy phép lao động: Với EB-1C, bạn không cần xin giấy phép lao động từ Bộ Lao động Mỹ. Điều này tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Được đặt ưu tiên trong quá trình xin thẻ xanh (Green Card): Khi được chấp thuận EB-1C, bạn sẽ được đặt ưu tiên trong việc xin thẻ xanh Mỹ, giúp bạn đạt được định cư tại Mỹ nhanh chóng.
Định cư Mỹ Visa EB-1C
Ưu điểm
 • Không yêu cầu Chứng nhận Lao động. Việc bỏ qua quy trình xin cấp giấy Chứng nhận Lao động  giúp đẩy nhanh tiến trình xin thẻ xanh Mỹ.
 • Ngày ưu tiên dành cho diện EB-1C luôn Current, có nghĩa là sau khi nộp hồ sơ I-140, nhân viên  USCIS sẽ tiến hành xử lý hồ sơ mà không cần chờ đợi như các diện EB-2 và EB-3. 
Định cư Mỹ Visa EB-1C
Điều kiện tham gia

Điều kiện của Doanh nghiệp tại Việt Nam

 • Công ty đang hoạt động được 3 năm trở lên, có doanh thu tốt, tạo từ 10-20 việc làm trở lên.
 • Ứng viên có cổ phần trong công ty, làm việc với vai trò là Quản lý/Điều hành cấp cao trong công  ty ít nhất 1 năm trong 3 năm gần nhất trước khi nộp đơn. 


Điều kiện của Doanh nghiệp tại Mỹ nộp EB-1C

 • Công ty tại Mỹ là công ty con/ công ty mẹ/ chi nhánh) với công ty tại Việt Nam.
 • Công ty phải hoạt động ít nhất 1 năm ở Mỹ.
 • Có thể thu mua 1 doanh nghiệp tại Mỹ với 51% cổ phần  gốp vốn trở lên để sang Mỹ tiếp tục quản lý, điều hành doanh nghiệp tại Mỹ và nộp EB-1C sau 1  năm. 
 • Công ty tại Mỹ hoạt động hiệu quả, có doanh thu, tạo việc làm chứng minh thông qua hồ sơ thuế (tax return) và bảng lương (payroll). 


Điều kiện với Người lao động EB-1C

 • Ứng viên EB-1C phải được tuyển dụng ít nhất 1 năm trong 3 năm gần nhất bởi công ty con, công  ty mẹ hoặc chi nhánh của Công ty tại Mỹ 
 • Ứng viên làm việc tại Mỹ với vị trí Quản lý, Điều hành cấp cao.