Podcast
Đầu tư Đảo Hoàng Tử PEI
Quyền lợi
 • Chính sách miễn học phí con cái dưới 18 tuổi và phúc lợi y tế, xã hội cho cả gia đình.
 • Cả gia đình được tự do sinh sống, làm việc và học tập tại tỉnh bang. 
 • Vợ chồng được phép làm việc tự do với Open Work Permit. 
 • Chi phí sinh hoạt phải chăng, phù hợp với khả năng tài chính của các gia đình.
Đầu tư Đảo Hoàng Tử PEI
Ưu điểm
 • Không yêu cầu phỏng vấn, ký quỹ 
 • Yêu cầu kinh nghiệp thấp 
 • Yêu cầu mức đầu tư tối thiểu thấp 
 • Không yêu cầu doanh nghiệp tạo doanh thu hay thuê mướn lao động tối thiểu.
 • Không bắt buộc khảo sát địa phương trước khi nộp hồ sơ. 
Đầu tư Đảo Hoàng Tử PEI
Điều kiện tham gia
 • Độ tuổi: từ 21 – 59 tuổi 
 • Kinh nghiệm làm việc: Trong 5 năm gần nhất, có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý hoặc sở hữu  doanh nghiệp 
 • Học vấn: Đã hoàn thành tối thiểu THPT tương đương tiêu chuẩn Canada thông qua Đánh giá Chứng  chỉ Giáo dục (ECA). 
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh IELTS/ CLB tối thiểu là 4. Kết quả phải dưới 2 năm tại thời điểm gửi Thư bày tỏ nguyện vọng EOI. 
 • Tài sản ròng: tối thiểu là 600.000 CAD.  
 • Đạt điểm tuyển tối thiểu theo các đợt rút thăm của tỉnh bang PEI để đủ điều kiện nộp đơn xin nguyện vọng định cư.
Đầu tư Đảo Hoàng Tử PEI
Hình thức đầu tư
 • Tiền đầu tư: tối thiểu 150.000 CAD vào doanh nghiệp ở PEI
Đầu tư Đảo Hoàng Tử PEI
Điều kiện xin lên thường trú nhân
 • Đầu tư ít nhất CA$150,000 vào doanh nghiệp trong vòng 12 tháng kể từ ngày đến PEI; Vận hành  doanh nghiệp ít nhất 12 tháng liên tục
 • Cung cấp sự vận hành doanh nghiệp tích cực ở PEI
 • Cung cấp báo cáo tài chính ghi nhận ít nhất chi trả ít nhất $75,000 về chi phí