Podcast
Chương trình E2
Câu hỏi chung Chương trình định cư Mỹ Visa E2

Ai có thể nộp đơn xin visa E2?

Để có thể nộp đơn xin visa E2 thì đương đơn cần phải là công dân của quốc gia có Hiệp Ước thương mại E2 với Mỹ. 


Chi phí đầu tư chương trình E2?

Không có yêu cầu chính thức về số tiền đầu tư tối thiểu cho chương trình này vì nó sẽ tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp. Song nó cũng sẽ là 1 yếu tố được xem xét trong hồ sơ xin visa của nhà đầu tư. USCIS yêu cầu một doanh nghiệp được đầu tư phải có khả năng hiện tại hoặc khả năng trong tương lai phải tạo ra đủ hoặc nhiều hơn thu nhập cung cấp cho cuộc sống tối thiểu của nhà đầu tư và gia đình họ. Do đó những khoản đầu tư được coi là “đủ điều kiện” khi số tiền đầu tư phải đủ để thúc đẩy hoạt động, và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Khoản đầu tư tối thiểu không nên dưới 100,000$. 


Có qui định về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư trong doanh nghiệp khi tham gia hồ sơ E2 không?

Nhà đầu tư phải sở hữu ít nhất 50% cổ phần của doanh nghiệp.


Khi nào có thể nộp đơn xin visa E2?

Khi là công dân của quốc gia có Hiệp Ước thương mại E2 với Mỹ và phải thường trú tối thiểu 3 năm trước khi nộp đơn.

 
Chương trình E2
Quyền lợi chương trình Visa E2
 
Chương trình E2
Qui trình, thủ tục Chương trình Visa E2