Podcast
Chương trình 188C
Câu hỏi chung Chương trình Visa Úc 188C

Lợi thế của chương trình 188C so với chương trình 188A và 188B?

Diện 188C có những lợi thế hơn so với các Diện 188A, 188B như: 

  • Không giới hạn độ tuổi của người nộp đơn.

  • Không yêu cầu điểm di trú.

  • Thời gian thụ lý hồ sơ visa 188C nhanh.

  • Không yêu cầu đương đơn phải thường xuyên cư trú Úc để xin tiếp visa đầu tư diện thường trú.


Có rủi ro nào cần lưu ý khi đầu tư theo Diện Visa 188C?

Một số rủi ro có thể xảy ra như:

  • Rủi ro từ quỹ đầu tư: khi chọn nhầm quỹ không an toàn, hoặc không thỏa yêu cầu của Bộ Di trú Úc.

  • Rủi ro bỏ lỡ cơ hội đầu tư Úc do hồ sơ bị xét chậm: vì giấy tờ của hồ sơ không chính xác, đầy đủ và thiếu cập nhật.

  • Rủi ro mắc bẫy từ nơi cung cấp dịch vụ: nếu sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty không uy tín, bạn có thể mất trắng tất cả những gì đã đầu tư cho việc xin thị thực.


Với mức đầu tư 5,000,000 AUD, tôi có cần phải chứng minh nguồn gốc số tiền không?

Có. Nhà đầu tư cần phải chứng minh nguồn gốc số tiền chứng minh để thỏa yêu cầu của chương trình. Nếu nguồn gốc của 5,000,000AUD dùng để đầu tư đến từ việc chia cổ tức, chia lãi, hoặc từ những nguồn thu có nguồn gốc từ công ty, bạn cần phải thực hiện việc kiểm toán công ty


Ngoài việc đầu tư 5,000,000 AUD vào các Quỹ, nhà đầu tư có cần phải đầu tư hay mua nhà Úc không?

Nhà đầu tư không cần phải đầu tư hay mua nhà ở Úc


Nếu khoản đầu tư 5,000,000 AUD không may bị lỗ thì có ảnh hưởng đến việc chuyển tiếp sang visa 888C không?

Không ảnh hưởng. Chính phủ Úc chỉ yêu cầu nhà đầu tư không được rút lại vốn.