Theo công bố từ Bộ Ngoại Giao và những phân tích trước đó, diện EB-5 sẽ có tổng cộng 13,987 visa có sẵn được phân bổ cho năm tài khóa 2023. Trong đó:

 • 9,511 visa sẽ dành cho danh mục EB-5 không dành riêng (bao gồm visa được cấp bởi Lãnh sự quán và thủ tục chuyển đổi tình trạng tại Mỹ)
 • 4,476 visa dành cho các diện EB-5 theo danh mục dành riêng theo đạo luật mới

Theo thống kê đến tháng 07/2023, tổng số lượng visa được cấp trên toàn thế giới là 7,127 visa trong tổng số 13,987. Số liệu được tính cho cả các visa được cấp bởi Lãnh sự quán và cả thủ tục chuyển đổi tình trạng tại Mỹ.

Thống kê về số lượng visa được cấp tại Việt Nam như sau:

 • Năm tài khóa 2022:  tổng số lượng visa EB-5 theo danh mục không dành riêng là 772 visa
 • Năm tài khóa 2023: Số liệu được cập nhật đến 07/2023, tổng số visa được cấp là 428 visa.
 • Thời gian Số lượng

  10/2022

  36

  11/2022

  29

  12/2022

  34

  01/2023

  44

  02/2023

  39

  03/2023

  35

  04/2023

  17

  05/2023

  14

  06/2023

  79

  07/2023

  101

  08/2023

  Chưa cập nhật

  09/2023

  Chưa cập nhật

Thống kê số lượng visa EB-5 được cấp tại Việt Nam trong năm tài khóa 2023- Tính đến 07/2023
Nguồn: Bộ ngoại giao Mỹ

Vào tháng 08/2023 và 09/2023 này, một lượng lớn thư mời phỏng vấn được gửi đến các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam. Với 428 visa đã cấp tới tháng 07/2023 thì số lượng visa còn lại cho các nhà đầu tư Việt Nam (chiếm 7% của tổng visa EB-5) là không còn nhiều và có thể sẽ không đủ cho các nhà đầu tư phỏng vấn thành công vào tháng 09/2023. Nếu trường hợp đó xảy ra, các nhà đầu tư sẽ cần chờ Lãnh sự quán xử lý vào năm tài khóa mới 2024 bắt đầu từ 01/10/2023.

Luật sư và đội ngũ Citizen Pathway sẽ tiếp tục theo dõi tình hình cấp visa cho các nhà đầu tư EB-5 trong giai đoạn tiếp theo và trong năm tài khóa 2024 để gửi đến quý Anh Chị Nhà đầu tư thông tin hữu ích cho hồ sơ định cư.