Nhà đầu tư đồng sở hữu tài sản là lô đất và 2 cơ sở điều trị. Các cơ sở của dự án sẽ được đặt tại:

  • 3313 Đường Camp 4-H, Morgantown, Tây Virginia. Quy mô dự án sẽ bao gồm việc xây dựng một tòa nhà mới rộng 1.812 mét vuông liền kề với tòa nhà hiện có, cho phép cơ sở này phục vụ 50 khách hàng. Ngoài ra, Dự án cũng sẽ bao gồm việc cải tạo tòa nhà 624 mét vuông hiện tại để sử dụng cho các mục đích cộng đồng và không gian văn phòng. Sau khi tất cả công tác cải tạo và xây dựng bên ngoài hoàn tất, Camp Road SDH Real Estate LLC sẽ cho Camp Road Project Associates LLC thuê cơ sở 4-H đường Camp, đây là một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Washington, và cơ sở 4-H Camp Road sẽ thuê 99 nhân viên toàn thời gian, với 35 nhân viên trong số đó làm việc tại hai bộ phận cung cấp dịch vụ mới — EAP và Discreet RS.
  • 4701 Đại lộ MacCorkle, Charleston, Tây Virginia. Doc Bailey Project Associates LLC - một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Washington - đã ký hợp
    đồng thuê một tòa nhà rộng 1.363 mét vuông và sẽ phát triển nó thành một cơ sở điều trị ngoại trú chất lượng cao với các phương pháp thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng. Vốn EB-5 sẽ được sử dụng để cho thuê và cải tạo tòa nhà, và bắt đầu hoạt động.
 

dự án khác

Bệnh viện East Ohio Regional Hospital
Chủ đầu tư Hospital Innovation
Trung tâm vùng Đầu tư trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư 44 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 12

Nhà Máy Sản Xuất Khẩu Trang Breezlyte
Chủ đầu tư Breezlyte
Trung tâm vùng Dự án trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư 12 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 20