TỔNG QUAN DỰ ÁN

Theo đánh giá của Cơ quan Quản lý Tài nguyên & Dịch vụ Y tế (HRSA) thì Martin’s Ferry, Ohio và các quận lân cận là những nơi chưa có nhiều các dịch vụ y tế cho người dân. Năm 2019, EORH và Trung tâm Y tế Thung lũng Ohio đã đóng cửa, dẫn đến việc thiếu hụt cơ sở khám chữa bệnh trong khu vực.  Dự án xây dựng và vận hành bệnh viện tại bang Ohio được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại khu vực này đang tăng cao. 

Sau khi mua lại bệnh viện vào năm 2020, Hospital Innovations đã nâng cấp trang thiết bị và bắt đầu cải tạo nội ngoại thất. Bệnh viện đã được mở cửa trở lại vào tháng 2 năm 2021. Vào năm 2022, dự kiến sẽ bổ sung đầy đủ khoa chăm sóc sức khỏe về hành vi , chuyển đổi 30.000 m2 thành cơ sở điều trị nội trú với 46 giường, khu phục hồi chức năng nội trú 24 giường và các phòng ngoại trú. Vốn EB-5 sẽ được sử dụng để hoàn trả khoản tài trợ bắc cầu đã được sử dụng để nâng cấp và mở lại bệnh viện cũng như đầu tư cho sự phát triển của đơn vị sức khỏe hành vi mới.

 

Cơ cấu vốn

Tổng chi phí cải tạo bệnh viện sẽ là 59 triệu USD, được tài trợ bởi:

  • Vốn chủ sở hữu từ tiến sĩ Johnson: $9 triệu (15,3%)
  • Vốn EB-5: $22 triệu  (37,3%)
  • Vốn vay từ nhà phát triển: $18 triệu (30,5%)
  • Vốn tài trợ từ chính phủ tiểu bang: $10 triệu 16,9%

 

Thông tin đầu tư:

  • Thời hạn đáo hạn khoản vay EB5: 5 năm
  • Số tiền đầu tư: $800,000 
  • Số lượng nhà đầu tư EB-5: 44

 

Kế hoạch hoàn trả vốn

  • Lợi nhuận dự kiến cho nhà đầu tư là 0,5% cố định hàng năm và lợi nhuận từ cổ phần ưu tiên, dự kiến tổng cộng 2,0% hàng năm trong 5,5 năm đầu tiên (hoặc tới khi nộp đơn I-829, tùy theo điều kiện nào sau đó) (ngày đủ điều kiện), sau đó tăng lên 6% trong năm đầu tiên sau đó (Ngày đủ điều kiện), 7% vào năm thứ hai sau đó. 

 
Đơn vị phát triển dự án
Bệnh viện được mua lại bởi công ty Hospital Innovations.
 
ĐỘI NGŨ VẬN HÀNH
Tiến sĩ John Johnson là chủ sở hữu và giám đốc điều hành, với 15 năm kinh nghiệm cùng với đội ngũ cộng sự tại bệnh viện.
An toàn Đầu tư
Giá trị thẩm định dự án
Hiện tại dự án đang được định giá là 65 triệu USD.
 
Chấp thuận cấp tốc

Dự án thuộc diện ưu tiên xử lý hồ sơ cấp tốc của USCIS và đã có chấp thuận cấp tốc cho đơn I-526.

 
Kế hoạch hoàn trả vốn
Điều kiện hoàn vốn: nộp I-829 và đáo hạn khoản vay sau 5 năm.
 
Số lượng việc làm tạo ra

Dự án tạo dự kiến tạo ra 528 việc làm trực tiếp (đã có 470 việc làm đã được tạo tính đến thời điểm Q1/2022) và việc làm gián tiếp.

 

Tiến độ dự án

Tháng 1/2021
Cải tạo và nâng cấp bệnh viện
 
Tháng 3/2021
Mở cửa lại bệnh viện và thêm dịch vụ mới
 
Tháng 6/2022
Xây dựng thêm phòng khám chức năng
 
Quý 2/2024
Hoàn tất xây dựng và mở cửa kinh doanh.
 

Bệnh viện East Ohio Regional Hospital

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Bệnh viện East Ohio Regional là một bệnh viện  ở Martins Ferry, Ohio  thành lập vào năm 1906 và đã đóng cửa vào năm 2019.

Vào 2020, Hospital Innovations, LLC đã mua lại bệnh viện này để khôi phục các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và mở rộng để nâng cấp bệnh viện để bổ sung các dịch vụ nội trú và ngoại trú điều trị cho các bệnh nhân nghiện.

 

dự án khác

Nhà Máy Sản Xuất Khẩu Trang Breezlyte
Chủ đầu tư Breezlyte
Trung tâm vùng Dự án trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư 12 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 20


Ascension Recovery Centers
Chủ đầu tư SDH Parent  LLC
Trung tâm vùng  Dự án trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư  13 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 11