Khẩu trang BreezLyte sẽ kết hợp vật liệu lọc sợi nano cải tiến, tạo ra sản phẩm chất lượng tương đương hoặc tốt hơn khẩu trang N95 do 3M và Honeywell dẫn đầu thị trường sản xuất. BreezLyte sẽ là đơn vị đầu tiên cung cấp các sản phẩm N95 có thể phân hủy sinh học và đã chế tạo các nguyên mẫu; giải quyết thách thức môi trường khắc nghiệt do mặt nạ phòng độc N95 truyền thống đặt ra

Breezlyte tin rằng việc giải quyết tình trạng Covid-19 của quốc gia mang lại cho các nhà đầu tư EB-5  những cơ hội tuyệt vời trong vấn đề xử lý nhanh chóng hồ sơ theo quy trình Xét duyệt cấp tốc đơn I-526. Trên hết, vì tầm quan trọng của dự án trong việc chuẩn bị đối phó khẩn cấp về kế hoạch lâu dài của quốc gia, văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng ý liên hệ với USCIS thay mặt cho từng nhà đầu tư EB-5 để thúc giục xử lý nhanh chóng.

 

dự án khác

Bệnh viện East Ohio Regional Hospital
Chủ đầu tư Hospital Innovation
Trung tâm vùng Đầu tư trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư 44 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 12

Ascension Recovery Centers
Chủ đầu tư SDH Parent  LLC
Trung tâm vùng  Dự án trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư  13 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 11