Những điều cần biết về visa Úc dành cho doanh nhân và lao động tài năng

Các doanh nhân khởi nghiệp và giai đoạn đầu muốn thành lập doanh nghiệp tại Úc có thể nộp đơn xin thị thực Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (Subclass 188) Diện thị thực dành cho Doanh nhân.

Đây là thị thực tạm thời, có giá trị kể từ ngày được cấp và cho phép lưu trú tại Úc tối đa 5 năm. Thị thực được cấp với nhiều mục nhập, cho phép rời khỏi và nhập cảnh lại Úc nhiều lần nếu cần trong thời gian hiệu lực của thị thực.

Những điều cần biết về visa Úc dành cho doanh nhân và lao động tài năng

Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải dưới 55 tuổi, được đề cử bởi cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ ở Úc và đề xuất thực hiện một hoạt động kinh doanh tuân thủ ở Úc. Ngoài ra, để đủ điều kiện, người ta phải cung cấp một kế hoạch kinh doanh và thông thạo tiếng Anh.

Thành viên gia đình Vợ/chồng của người nộp đơn chính và con chưa kết hôn dưới 23 tuổi là người phụ thuộc của người nộp đơn chính hoặc bạn đời của người nộp đơn chính có thể được đưa vào đơn.

Người nộp đơn lớn tuổi

Người nộp đơn từ 55 tuổi trở lên, tại thời điểm được mời nộp đơn xin thị thực, phải chứng minh rằng cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ ở Úc đã xác định hoạt động kinh doanh được đề xuất của họ sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt.

Hoạt động kinh doanh tuân thủ

Người nộp đơn phải đề xuất thực hiện một hoạt động kinh doanh tuân thủ ở Úc và có ý định thực sự để thực hiện, và tiếp tục thực hiện, hoạt động kinh doanh.

Hoạt động của doanh nhân tuân thủ phải liên quan đến một ý tưởng sáng tạo sẽ dẫn đến việc thương mại hóa một sản phẩm hoặc dịch vụ ở Úc hoặc sự phát triển của một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp ở Úc.

Doanh nghiệp ở Úc không thể là bất động sản nhà ở hoặc thuê lao động hoặc mua một doanh nghiệp hiện có hoặc nhượng quyền thương mại.

Những điều cần biết về visa Úc dành cho doanh nhân và lao động tài năng

Năng lực tiếng Anh

Để chứng minh rằng ứng viên có trình độ tiếng Anh thành thạo, họ phải cung cấp một trong các kết quả kiểm tra tiếng Anh như: IELTS (ít nhất 6 cho mỗi trong 4 thành phần), TOEFL (ít nhất 12 cho nghe, 13 cho đọc , 21 cho phần viết và 18 cho phần nói), PTE (ít nhất 50 cho mỗi phần trong 4 phần). OET (ít nhất là B cho mỗi thành phần) hoặc Cambridge C1 Advanced Test (ít nhất là 169 cho mỗi thành phần).

Bài kiểm tra tiếng Anh không được thực hiện quá 3 năm trước ngày nộp đơn.

Quy trình đăng ký

Người nộp đơn phải nộp Biểu thức quan tâm (EOI) trực tuyến cho Bộ Nội vụ. Sau EOI, họ phải tiếp cận cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ để được đề cử cùng với kế hoạch kinh doanh cho hoạt động kinh doanh.

Người nộp đơn phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này. Mỗi cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ ở Úc có các điều kiện, ưu tiên và thủ tục riêng để đề cử người nộp đơn xin thị thực này và nó sẽ phụ thuộc vào lợi ích dự kiến sẽ mang lại từ hoạt động kinh doanh.

Nếu một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ của Úc chấp nhận EOI và đề cử người nộp đơn, Bộ Nội vụ, Úc, sẽ mời người nộp đơn nộp đơn xin thị thực này. Cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đề cử người nộp đơn không thể rút lại đề cử của họ sau khi người nộp đơn đã nộp đơn xin thị thực.

Sau khi được mời, người nộp đơn sẽ có 60 ngày để nộp đơn xin thị thực cho Bộ Nội vụ Úc.

Người nộp đơn chính và các thành viên gia đình nộp đơn xin thị thực phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và tư cách. Để người nộp đơn chính được cấp thị thực, các thành viên gia đình không đến Úc cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tư cách và cũng có thể phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe.

Thời gian giải quyết có thể là 9 tháng. Thị thực Úc là kỹ thuật số. Không dán nhãn thị thực vào hộ chiếu. Thay vào đó, hồ sơ thị thực kỹ thuật số được liên kết với hộ chiếu của họ.

Chi phí

Hiện tại thị thực này có giá $4,240 đô la Úc cho người nộp đơn chính. Đối với mỗi thành viên gia đình trên 18 tuổi nộp đơn cùng với người nộp đơn chính, chi phí là 2.120 đô la Úc và đối với những người nộp đơn bổ sung dưới 18 tuổi, chi phí thị thực là 1.060 đô la Úc.

Bất kỳ người nộp đơn nào từ 18 tuổi trở lên có trình độ tiếng Anh dưới mức cơ bản đều phải trả thêm phí. Khoản phí này là khoản thanh toán thứ hai và chỉ phải thanh toán khi bộ di trú yêu cầu người nộp đơn. Phí trả góp lần thứ hai cho các thành viên trong gia đình là 4.890 đô la Úc.

Người nộp đơn và các thành viên gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế để chi trả cho bất kỳ điều trị y tế không lường trước nào có thể cần thiết ở Úc. Người nộp đơn phải chịu trách nhiệm cá nhân về mọi chi phí chăm sóc sức khỏe của bạn khi ở Úc. Bảo hiểm có thể giúp hạn chế trách nhiệm tài chính.

Thường trú nhân

Người có thị thực có thể nộp đơn xin Thường trú nhân thông qua thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (Thường trú) (phân lớp 888) Diện doanh nhân khi đáp ứng một số yêu cầu bao gồm 2 năm cư trú tại Úc khi giữ thị thực doanh nhân phân loại 188 và có hồ sơ thành công của các hoạt động kinh doanh.

Các yếu tố sẽ được sử dụng để xác định sự thành công của các hoạt động bao gồm: (a) số lượng công dân Úc và thường trú nhân được tuyển dụng, (b) mức độ và bản chất của nguồn tài trợ và đầu tư liên tục vào các hoạt động, (c) doanh thu hàng năm của các hoạt động kinh doanh, (d) bất kỳ sự chứng thực nào về các hoạt động kinh doanh thành công của vườn ươm khởi nghiệp, cơ quan thúc đẩy khởi nghiệp hoặc cơ quan khác hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, được công nhận bởi cơ quan chính phủ Bang hoặc Lãnh thổ được chỉ định.

Các hoạt động kinh doanh của người nộp đơn chính sẽ cần thể hiện: (i) 2 yếu tố thành công chính hoặc (ii) 1 yếu tố thành công chính và 3 yếu tố thành công hỗ trợ.

Các yếu tố thành công chính

Các yếu tố thành công chính bao gồm: Sử dụng hai hoặc nhiều người Úc, thường trú nhân hoặc những người đủ điều kiện khác; ban hành doanh thu hàng năm ít nhất là 300.000 đô la Úc; nộp bằng sáng chế tạm thời hoặc có được bằng sáng chế tiêu chuẩn hoặc đổi mới; nhận tài trợ hoặc đầu tư liên tục vào hoạt động kinh doanh; tham gia hợp tác với một trường đại học; và bán một liên doanh kinh doanh với giá 2 triệu đô la Úc.

Các yếu tố hỗ trợ thành công

Các yếu tố hỗ trợ thành công bao gồm: Điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của người nộp đơn vào các lĩnh vực kinh doanh khác; nhận được tuyên bố thành công từ một người đề cử chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ; nhận tài trợ từ khu vực doanh nghiệp; bắt đầu ít nhất một doanh nghiệp khác hoặc góp vốn vào ít nhất hai doanh nghiệp khác; nhận giải thưởng hoặc công nhận chính thức; hoặc huy động hoặc đóng góp vào vốn xã hội. Khi điều hành một doanh nghiệp ở Úc, chủ doanh nghiệp phải tuân thủ luật nơi làm việc.

Thị thực tài năng toàn cầu dành cho người có tay nghề cao

Đối với những người đang muốn di cư đến Úc dựa trên tài năng nổi bật của họ trong một lĩnh vực hoặc nghề nghiệp hơn là hoạt động kinh doanh, có thể nộp đơn xin Thị thực tài năng toàn cầu.

Thị thực Tài năng Toàn cầu của Úc (Subclass 858) là thị thực vĩnh viễn dành cho những người có thành tích xuất sắc và đặc biệt được quốc tế công nhận trong một lĩnh vực đủ điều kiện. Thị thực Tài năng Toàn cầu cho phép một người ở lại vĩnh viễn, làm việc và học tập tại Úc.

Thị thực tài năng toàn cầu dành cho người có tay nghề cao

Đủ điều kiện

Người nộp đơn phải có thành tích được quốc tế công nhận về thành tích xuất sắc và đặc biệt trong một trong các lĩnh vực sau: nghề nghiệp, thể thao, nghệ thuật, học thuật hoặc nghiên cứu. Điều này có nghĩa là ứng viên hiện phải nổi bật trong lĩnh vực của họ, có khả năng vượt trội so với những người khác trong lĩnh vực của họ, được ca ngợi là đặc biệt ở bất kỳ quốc gia nào nơi lĩnh vực của họ được thực hành và có thành tích bền vững khó có thể giảm đi trong tương lai gần. Người nộp đơn cũng phải tham gia vào một lĩnh vực được công nhận và chấp nhận ở Úc có vị thế quốc tế.

Đóng góp của người nộp đơn có thể là kinh tế, xã hội, văn hóa hoặc để nâng cao vị thế học thuật, nghệ thuật hoặc thể thao của Úc trên trường quốc tế. Người nộp đơn phải đóng góp cho quốc gia nói chung, phải chứng minh rằng họ có thể tìm được việc làm trong lĩnh vực của họ ở Úc hoặc trở nên độc lập trong lĩnh vực của họ ở Úc.

Người nộp đơn có thể ở bất kỳ độ tuổi nào để nộp đơn xin thị thực này. Nếu người nộp đơn dưới 18 tuổi hoặc từ 55 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn, họ phải có lợi ích đặc biệt cho cộng đồng Úc.

Đề cử

Người nộp đơn cũng phải có một người đề cử nổi tiếng toàn quốc trong lĩnh vực tài năng của họ, là công dân Úc hoặc thường trú nhân Úc hoặc một tổ chức của Úc. Khi thích hợp, đề cử phải đến từ cơ quan cao nhất của Úc trong lĩnh vực của người nộp đơn. Người đề cử không thể được thêm hoặc thay đổi sau khi đã nộp đơn xin thị thực.

Khả năng tiếng Anh

Ứng viên từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh tối thiểu. Người nộp đơn phải trả lần thứ hai phí xin thị thực nếu họ không có ít nhất tiếng Anh cơ bản.

Thị thực tài năng toàn cầu dành cho người có tay nghề cao

Yêu cầu về sức khỏe và tư cách

Người nộp đơn và bất kỳ thành viên nào trong gia đình nộp đơn xin thị thực phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe. Các thành viên gia đình không đi cùng đương đơn đến Úc cũng có thể phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe. Người nộp đơn và các thành viên gia đình từ 16 tuổi trở lên nộp đơn xin thị thực cùng với người nộp đơn phải đáp ứng yêu cầu về nhân vật.

Mời Quý nhà đầu tư theo dõi trang Citizen Pathway để cập nhật những tin tức Đầu tư định cư mới nhất.