Podcast
Golden Visa Bồ Đào Nha
Quyền lợi
 • Khi có quốc tịch, nhà đầu tư và gia đình được miễn visa (hoặc chỉ xin e-visa) đến 187 quốc gia (bao gồm Anh Quốc, Mỹ, Úc, New Zealand, Canada và hầu hết các nước lớn). Và khi có quốc tịch Bồ Đào Nha, gia đình nhà đầu tư có quyền sinh sống ở bất kỳ nước nào trong 26 nước khối EU
 • Khi sinh ra tại Bồ Đào Nha, con cái của Nhà đầu tư đã có Golden Visa từ 1 năm được cấp quốc tịch ngay lập tức
 • Có thể xin nhập tịch quốc tịch Bồ Đào Nha sau 5 năm
 • Chỉ yêu cầu lưu trú 7 ngày trong năm đầu tiên và trong 14 ngày trong 2 năm tiếp theo
 • Sở hữu bất động sản trọn đời
 • Quyền cư trú cho gia đình 3 thế hệ: Được cấp quyền cư trú cho phép nhà đầu tư cùng các thành viên gia đình 3 thế hệ xuất/nhập cảnh và sống, làm việc tại Bồ Đào Nha
 
Golden Visa Bồ Đào Nha
Ưu điểm
Điều kiện đầu tư đơn giản:
 • Không cần phỏng vấn, không yêu cầu về học vấn hoặc kinh nghiệm quản lý
 • Vợ/ chồng, con cái phụ thuộc, cha mẹ phụ thuộc, em ruột dưới 18 tuổi phụ thuộc đều được tham gia cùng hồ sơ
 • Không giới hạn độ tuổi của con cái đi kèm hồ sơ (với điều kiện con cái còn độc thân và phụ thuộc tài chính)
 • Cả gia đình có thể có thẻ Thường trú nhân/Quốc tịch Bồ Đào Nha sau 5 năm
 • Sinh sống và làm việc tại Bồ Đào Nha, hưởng chế độ y tế, giáo dục như người bản xứ
 • Tự do đi lại trong khối Schengen (26 quốc gia)
 • Thời gian yêu cầu lưu trú ở Bồ Đào Nha ít (tối thiểu 14 ngày/2 năm)
 • Lợi ích về xã hội: hệ thống y tế, giáo dục tiên tiến, nền kinh tế bền vững và an toàn
 • Lợi ích về tài chính: cơ hội đầu tư linh hoạt và mức hợp lý, lợi nhuận cao
 • Chế độ thuế hấp dẫn cho những người muốn sinh sống lâu dài ở Bồ Đào Nha
 
Golden Visa Bồ Đào Nha
Hình thức đầu tư

1. Đầu tư vào quỹ

Đầu tư tối thiểu 500,000 Euro vào 1 quỹ đủ điều kiện.Các quỹ đủ điều kiện bao gồm các quỹ Tư Nhân hoặc Quỹ đầu tư Mạo Hiểm tại Bồ Đào Nha và các quỹ này phải không có liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với bất động sản.
2. Tạo việc làm
Một trong hai lựa chọn:
 • Đầu tư ít nhất €500,000 vào một doanh nghiệp Bồ Đào Nha hiện đang hoạt động, nơi doanh nghiệp được thành lập phải tạo ra ít nhất năm công việc toàn thời gian mới trong ít nhất ba năm
 • Thành lập 1 công ty tại Bồ Đào Nha và tạo ra ít nhất 10 việc làm mới hoặc 8 việc làm mới nếu doanh nghiệp đặt tại nơi có mật độ dân số thấp ở Bồ Đào Nha
3. Quyên góp
 • Đóng góp tối thiểu €250,000 vào việc bảo tồn di sản quốc gia tại Bồ Đào Nha
 • Đóng gop tối thiểu €500,000 vào một hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Bồ Đào Nha
 
Golden Visa Bồ Đào Nha
Mức đầu tư
Tối thiểu €250,000
 
Golden Visa Bồ Đào Nha
Điều kiện tham gia

1. Điều kiện của người nộp đơn

 • Trên 18 tuổi
 • Có LLTP trong sạch
 • Có nguồn tiền đầu tư hợp pháp
2. Điều kiện của người phụ thuộc
 • Có LLTP trong sạch
 • Con cái (bao gồm cả con nuôi) không giới hạn độ tuổi, độc thân và phụ thuộc tài chính vào đương đơn
 • Bố mẹ (của đương đơn và của vợ/chồng đương đơn) đều được đi kèm hồ sơ. Nếu bố mẹ dưới 65 tuổi phải chứng minh phụ thuộc tài chính vào đương đơn
3. Điều kiện duy trì Golden Visa
 • Duy trì việc đầu tư ít nhất 5 năm với phương án đầu tư vào Quỹ thì tối thiểu 60% khoản đầu tư cần được sử dụng cho các công ty Bồ Đào Nha
 • Lý lịch tư pháp trong sạch
 • Tuân thủ các yêu cầu lưu trú tối thiểu ở Bồ Đào Nha: 14 ngày (thẻ cấp lần đầu) + 14 ngày (Gia hạn lần 1) + 14 ngày (Gia hạn lần 2)
3. Điều kiện chuyển từ Golden Visa sang Quốc tịch
 • Theo qui định mới có hiệu lực vào tháng 2/2024, sau 5 năm kể từ ngày nộp đơn xin Golden Visa, nhà đầu tư sẽ được nộp đơn xin quốc tịch.
 • Duy trì khoản đầu tư trong ít nhất 5 năm
 • Bằng chứng về việc đăng ký tham gia an sinh xã hội và về tình trạng kê khai thuế của cá nhân
 • Yêu cầu lưu trú tối thiểu 14 ngày/ năm
 • Bằng chứng hợp pháp về giấy phép cư trú tạm thời hợp lệ trong 5 năm qua
 • Biết tiếng Bồ Đào Nha cơ bản đã tham dự các khóa học và hoàn thành bài kiểm tra quốc tịch tiếng Bồ Đào Nha trình độ A2
 
Golden Visa Bồ Đào Nha
Duy trì Golden Visa và chuyển sang Thường trú nhân (PR)

Điều kiện duy trì Golden Visa 

 • Duy trì việc đầu tư ít nhất 5 năm;
 •  Việc chuyển tiền đầu tư cần được chuyển từ tài khoản nước ngoài của đương đơn vào tài khoản ở Bồ Đào Nha của đương đơn (internationally transferred);
 • Lý lịch tư pháp trong sạch;
 • Tuân thủ các yêu cầu lưu trú tối thiểu ở Bồ Đào Nha: 7 ngày (Năm đầu tiên) + 14 ngày (Gia hạn lần đầu) + 14 ngày (Gia hạn lần 2)

 

Điều kiện chuyển từ Golden Visa sang Thường trú nhân (PR)

 • Theo Luật pháp Bồ Đào Nha, người có giấy phép cư trú tạm thời hợp lệ (ví dụ: Golden Visa) trong ít nhất 5 năm có thể nộp đơn xin Giấy phép cư trú vĩnh viễn (PR)
 • Đơn xin PR phải được gửi đến Cơ quan Di trú và Biên giới Bồ Đào Nha (SEF), trong đó -- - Người nộp đơn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau (bên cạnh các yêu cầu chung):
  • Bằng chứng về việc đăng ký tham gia an sinh xã hội và về tình trạng kê khai thuế của cá nhân
  • Bằng chứng hợp pháp về giấy phép cư trú tạm thời hợp lệ trong 5 năm qua
  • Yêu cầu lưu trú tối thiểu khoảng 2 tháng/năm
  • Biết tiếng Bồ Đào Nha cơ bản. Đã tham dự các khóa học và hoàn thành bài kiểm tra quốc tịch tiếng Bồ Đào Nha trình độ A2