Hiển thị mục lục Ẩn mục lục

Vừa qua, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã thông báo hạn mức visa cho năm tài khóa 2024 thuộc diện lao động là 161,000 visa, cao hơn số lượng phân bổ cố định là 140,000 visa. Trong số đó, số lượng visa EB-5 chiếm 7.1% tương ứng với 11,431 thị thực cho năm tài khóa 2024

Chuyển tiếp thị thực dành riêng chưa sử dụng trong EB-5

Dự án EB-5 nông thôn Anasu Resort có thời gian xét duyệt nhanh

Sau đạo luật RIA, số lượng visa EB-5 được chia thành 2 loại là visa không bảo lưu và visa được bảo lưu. Trong đó, thị thực bảo lưu chiếm tỷ lệ 32% loại visa dành riêng cho các dự án EB-5 thuộc khu vực ưu tiên như:

  • Khu vực nông thôn 20%
  • Dự án tại khu vực thất nghiệp cao 10%
  • Dự án phát triển cơ sở hạ tầng 2%

Điểm nổi bật của visa được bảo lưu là nếu không được sử dụng hết tại năm tài khóa này sẽ được bảo lưu và dùng ở năm tài khóa tiếp theo, duy trì tối đa 2 năm. Ví dụ, các visa không bảo lưu của năm tài khóa 2023 không dùng hết sẽ được chuyển dùng ở năm tài khóa 2024. Và nếu tiếp tục không dùng hết vào năm 2024 sẽ được chuyển đến dùng ở năm tài khóa 2025. Trong trường hợp, nếu năm tài khóa 2025 không sử dụng hết thì số visa này sẽ bị mất vĩnh viễn.

Dự kiến số lượng visa EB-5 trong ba năm tới 

Dự kiến số lượng visa EB-5 được bảo lưu trong 3 năm tới

Tổng số 2,799 thị thực nông thôn mới được chỉ định cho năm tài chính 2023 đều không được sử dụng và chuyển sang năm tài chính 2024. 

Sau đây là bản số liệu ước tính và dự đoán của các visa dành cho khu vực nông thôn trong 3 năm tiếp theo của Suzanne Lazicki – chuyên gia phân tích EB-5. Bản số liệu này giải định rằng năm tài khóa 2024 sử dụng hết số lượng visa không sử dụng của năm 2023 và số lượng visa năm 2024 sẽ được chuyển tiếp đến năm 2025.

Năm tài khóa

Hạn mục Visa diện việc làm

Hạn mức Visa EB-5

Số lượng Visa nông thôn mới

Số lượng Visa nông thôn được chuyển tiếp

Tổng số lượng visa thuộc vùng nông thôn

2024

161,000

11,431

2,286

2,799

5,085

2025

140,000 (tối thiểu)

9,940 (tối thiểu)

1,998 (tối thiểu)

2,286

4,274 (tối thiểu)

2026

140,000 (tối thiểu)

9,940 (tối thiểu)

1,998 (tối thiểu)

Số lượng visa không sử dụng của năm 2025 

1,998 (tối thiểu)  + Visa chuyển tiếp

Theo đó, số lượng visa EB-5 dành riêng cho các Dự án tại khu vực nông thôn trong năm tài khóa 2024 và 2025 được dự đoán là còn rất nhiều. Kèm theo đó là quy trình xử lý hồ sơ ưu tiên cho các dự án tại khu vực nông thôn và thời gian duy trì khoản đầu tư được rút ngắn. Đây là cơ hội vàng để các nhà đầu tư EB-5 hưởng được nhiều lợi ích và nhận được Thẻ xanh nhanh khi đầu tư vào các dự án tại vùng nông thôn.