Podcast
Chương trình EB-5
Câu hỏi chung Chương trình định cư Mỹ EB-5

Đầu tư trực tiếp và đầu tư thông qua Trung Tâm Vùng có gì khác nhau?

  • Đầu tư EB-5 Trực tiếp (không qua Trung tâm Vùng): đòi hỏi nhà đầu tư phải kiểm soát và quản lý dự án EB-5. Là một phần của các yêu cầu quản lý dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm tạo ra 10 công việc trực tiếp toàn thời gian cho người lao động Mỹ đủ điều kiện. Trường hợp này được gọi là đầu tư chủ động.

  • Đầu tư EB-5 Gián tiếp (qua Trung tâm Vùng): Nếu khách hàng đầu tư thông qua Trung tâm Vùng thì không phải tham gia vào việc quản lý, bởi vì Trung tâm Vùng sẽ quản lý dự án. Trường hợp này được gọi là đầu tư thụ động.


Phí quản lý/ phí hành chính là gì? tại sao phải có?

Nhà đầu tư chỉ đầu tư vốn mà không trực tiếp quản lý, điều hành. Vì vậy nhà phát triển, quản lý dự án sẽ thu phí hành chính từ nhà đầu tư. Đây là phí trả cho việc thành lập, quản lý, vận hành để đảm bảo dự án đủ điều kiện cho nhà đầu tư nhận thẻ xanh.


Tiểu sử của nhà quản lý dự án: có bao nhiêu năm kinh nghiệm, đã thành công dự án nào chưa?

Nếu là dự án mới đầu tiên, cần xem xét luật sư của họ là ai, cần yêu cầu chuyên ra tài chính đưa ra báo cáo độc lập về dự án của họ, hoặc hỏi luật sư di trú có kinh nghiệm.

Xem xét tính minh bạch của dự án: cấu trúc vốn và quản lý vốn, điều khoản rủi ro, cần có bản dịch đầy đủ về kế hoạch phát triển dự án.


Khoản đầu tư Eb5 có được đảm bảo lợi nhuận không?

Chương trình EB-5 yêu cầu nguồn quỹ của nhà đầu tư ở mức “rủi ro” tức là nếu đơn EB-5 được thông qua thì Trung tâm Khu vực sẽ không bảo đảm việc hoàn trả khoản tiền đầu tư


Nếu đã trở thành thường trú nhân nhưng lại cần rời khỏi Mỹ quá 6 tháng thì phải làm sao?

Người giữ Thẻ xanh có thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép tái nhập cảnh (Re-entry Permit) nếu có việc rời Mỹ trên 06 tháng. Thời gian được phép rời Mỹ bao lâu sẽ do Bộ Di trú Mỹ quy định. Tuy nhiên, người này vẫn nên duy trì các nghĩa vụ như khai thuế, nhà ở, thẻ tín dụng v.v để cho thấy các ràng buộc với Mỹ.


Con nuôi có thể được đưa vào Đơn I-526 như con cái Phụ thuộc không?

Có. Trong trường hợp này, phải nộp hồ sơ giấy tờ chứng minh việc nhận con nuôi và quyền nuôi con như hồ sơ bổ sung của Đơn I-526.


Có thể bao lãnh được cha mẹ khi có thẻ xanh không?

Có thể được nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và con chưa kết hôn.

 
Chương trình EB-5
Tiến trình hồ sơ EB-5

Nếu tôi được chấp thuận I-526 nhưng lại bị từ chối đơn I-829 thì sao?

Nếu đương đơn bị từ chối đơn I-829, đồng nghĩa với việc phải chấm dứt tình trạng cư trú của mình. Tuy nhiên, theo USCIS, tỷ lệ thành công của hồ sơ I-829 tương đối cao, đạt trên 90%. Một khi hồ sơ I-526 thành công thì hồ sơ I-829 được chấp thuận chỉ còn là vấn đề thời gi

 

Sau khi được chấp thuận I-526 thì tôi cần phải chuẩn bị gì những gì?

Giai đoạn tiếp theo của I-526 là giai đoạn định cư tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam hoặc xin chuyển đổi tình trạng ở Mỹ. Ở giai đoạn này thì nhà đầu tư sẽ tập trung vào thông tin lí lịch, thời gian cư trú và làm việc của họ từ năm 16 tuổi đến nay cũng như cung cấp các lý lịch tư pháp theo yêu cầu.

 

Chương trình EB-5
Nguồn tiền đầu tư EB-5

Chứng minh nguồn tiền đầu tư EB-5 thế nào?

Nguồn vốn (“SOF”) đầu tư EB-5 là một phần quan trọng của đơn I-526. Việc chứng minh SOF của nhà đầu tư yêu cầu phải rà soát toàn bộ và hiểu rõ về tài sản của nhà đầu tư.

Các nguồn chứng minh cần được phân tích:

  • Thu nhập từ lương, thưởng;

  • Thu nhập từ cho thuê bất động sản;

  • Cổ phần của khách hàng, lợi nhuận của doanh nghiệp (công ty, hộ gia đình) và cổ tức được chia;

  • Chuyển nhượng tài sản, chẳng hạn giao dịch bất động sản, vốn chủ sở hữu, cổ phiếu;

  • Cho vay và thế chấp;

  • Quà tặng từ người thân.

 

Nguồn tiền có thể được trao tặng từ ba mẹ, họ hàng hoặc kinh doanh để sử dụng cho việc đầu tư EB-5 được không?

Được, với điều kiện là mọi khoản thuế quà tặng đã được đóng và nhà đầu tư EB-5 có thể chứng minh rằng nguồn tiền của nhà tài trợ có nguồn gốc hợp pháp.