Hiển thị mục lục

Nếu tôi được chấp thuận I-526 nhưng lại bị từ chối đơn I-829 thì sao?

Nếu đương đơn bị từ chối đơn I-829, đồng nghĩa với việc phải chấm dứt tình trạng cư trú của mình. Tuy nhiên, theo USCIS, tỷ lệ thành công của hồ sơ I-829 tương đối cao, đạt trên 90%. Một khi hồ sơ I-526 thành công thì hồ sơ I-829 được chấp thuận chỉ còn là vấn đề thời gi

Sau khi được chấp thuận I-526 thì tôi cần phải chuẩn bị gì những gì?

Giai đoạn tiếp theo của I-526 là giai đoạn visa định cư tại lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam hoặc xin chuyển đổi tình trạng ở Mỹ. Ở giai đoạn này thì nhà đầu tư sẽ tập trung vào thông tin lí lịch, thời gian cư trú và làm việc của họ từ năm 16 tuổi đến nay cũng như cung cấp các lý lịch tư pháp theo yêu cầu.

Rớt visa du lịch Mỹ thì có ảnh hưởng gì đến hồ sơ xin visa định cư của nhà đầu tư không?

Tùy vào lí do được đưa ra từ lãnh sự để đánh giá tình trạng hồ sơ của nhà đầu tư. Tuy nhiên nhìn chung thì không có nhiều ảnh hưởng.