Hiển thị mục lục Ẩn mục lục

Bản tin Di Trú tháng 08/2023 được công bố vừa qua với các thông tin được công bố với các thông tin được cập nhật như sau:

Bảng A – Ngày hành động cuối cùng (Final Action Dates)

Bảng A – Ngày hành động cuối cùng
Bảng A – Ngày hành động cuối cùng

Final action dates: Ngày hành động cuối là ngày USCIS có thể đưa ra quyết định cuối cho các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày hành động/ Ngày ưu tiên được ghi nhận trên receipt của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (ví dụ đơn I-526 của EB-5). Ngày ưu tiên của Nhà Đầu Tư trước ngày này sẽ được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.

 • Diện EB-5:
  • Việt Nam: Đang có sẵn – Current
  • Trung Quốc: 08/05/2015
  • Ấn Độ: 01/07/2017
  • Riêng Visa Set-aside: Đang có sẵn –Current cho tất cả các quốc gia
  • Do đó, các nhà đầu tư EB-5 ở Việt Nam (diện đầu tư gián tiếp và trực tiếp) có thể nộp đơn ngay sau khi tập hợp đủ hồ sơ giấy tờ để Sở Di Trú xem xét và xử lý

Ngoài ra, với số liệu của Bảng A là “Current” thì các nhà đầu tư Việt Nam có thể nộp hồ sơ đồng thời (Con-current filing).

Ngoài ra, Bản tin thị thực tháng 08/2023 có cập nhật một sự thay đổi lớn với các Diện khác:

 • Diện EB-1:
 • Việt Nam, Mexico, Philippine: Bắt đầu có Backlog từ 01/08/2023, có nghĩa là các nộp hồ sơ nộp trước 01/08/2023 sẽ được xử lý
 • Ấn Độ: Có sự sụt giảm xử lý hồ sơ, lùi thời gian xử lý đến 10 năm so với tháng trước, cụ thể là các hồ sơ nộp trước 01/01/2012 sẽ được xử lý thay vì 01/02/2022 (Bản tin Thị thực tháng 07/2023)
 • Diện EB-2:
  • Việt Nam, Mexico, Philippine: 01/04/2022. Có sự gia thăng 1.5 tháng so với Bản tin Thị Thực tháng 07/2023
  • Trung Quốc: 08/07/2019
  • Ấn Độ: 01/11/2011
 • Diện EB-3 (Unskill)
  • Việt Nam: 01/05/2020. Có sự gia tăng 4 tháng so với Bản tin thị thực tháng 07/2023

Bảng B – Ngày nộp đơn (Dates for filing)

Cập nhật visa Bulletin
Cập nhật visa Bulletin

Ngày nộp đơn: là thời gian mà người nộp đơn biết được có thể nộp hồ sơ đến Trung Tâm Visa Quốc Gia (NVC- National Visa Center) để xin visa và được xử lý

 • Đối với Visa EB-5 (kể cả EB-5 trực tiếp)

o Việt Nam “ Có sẵn- Current”

 • Đối với các Visa Set - aside: cho các Dự án EB-5 qua trung tâm vùng ở khu vực nông thôn (20%), có tỷ lệ thất nghiệp cao (10%), phát triển cơ sở hạ tầng (2%)

o Tất cả các quốc gia: “ Có sẵn- Current”

Như vậy, các nhà đầu tư EB-5 không phải chờ đợi và có thể nộp đơn đến NVC bất kỳ lúc nào để NVC xử lý hồ sơ và phỏng vấn xin visa tại Lãnh sự quán Mỹ.

Đối với các Diện khác (EB-1, EB-2, EB-3, EB-4) không có sự thay đổi so với Bản tin thị thực tháng 07/2023

Xem thêm thông tin: Thẻ Xanh Mỹ đi được những nước nào?