Theo đánh giá của Cơ quan Quản lý Tài nguyên & Dịch vụ Y tế (HRSA) thì Martin’s Ferry, Ohio và các quận lân cận là những nơi chưa có nhiều các dịch vụ y tế cho người dân. Năm 2019, EORH và Trung tâm Y tế Thung lũng Ohio đã đóng cửa, dẫn đến việc thiếu hụt cơ sở khám chữa bệnh trong khu vực.  Dự án xây dựng và vận hành bệnh viện tại bang Ohio được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại khu vực này đang tăng cao. 

Sau khi mua lại bệnh viện vào năm 2020, Hospital Innovations đã nâng cấp trang thiết bị và bắt đầu cải tạo nội ngoại thất. Bệnh viện đã được mở cửa trở lại vào tháng 2 năm 2021. Vào năm 2022, dự kiến sẽ bổ sung đầy đủ khoa chăm sóc sức khỏe về hành vi , chuyển đổi 30.000 m2 thành cơ sở điều trị nội trú với 46 giường, khu phục hồi chức năng nội trú 24 giường và các phòng ngoại trú. Vốn EB-5 sẽ được sử dụng để hoàn trả khoản tài trợ bắc cầu đã được sử dụng để nâng cấp và mở lại bệnh viện cũng như đầu tư cho sự phát triển của đơn vị sức khỏe hành vi mới.

 

dự án khác

Nhà Máy Sản Xuất Khẩu Trang Breezlyte
Chủ đầu tư Breezlyte
Trung tâm vùng Dự án trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư 12 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 20


Ascension Recovery Centers
Chủ đầu tư SDH Parent  LLC
Trung tâm vùng  Dự án trực tiếp
Số lượng nhà đầu tư  13 suất 
Số lượng việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư 11