Podcast
Tin tức
USCIS triển khai đặt lịch hẹn trực tuyến cho cuộc hẹn sinh trắc học

Vào ngày 28 tháng 06, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa kỳ đã ra mắt một công cụ tự phục vụ mới, cho phép những Người thụ hưởng, luật sư, và người đại diện thay đổi lại lịch lấy sinh trắc học trước ngày hẹn mà không cần phải gọi đến trung tâm của USCIS.