Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
  • Chọn Dự án đầu tư phù hợp
 
Quy trình hồ sơ
Bước 2
  • Chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn tiền và chuyển tiền đầu tư
 
Quy trình hồ sơ
Bước 3
  • Nộp đơn I-526E
Quy trình hồ sơ
Bước 4
  • Nhận chấp thuận đơn I-526E
 
Quy trình hồ sơ
Bước 5
  • Chuẩn bị hồ sơ phỏng định cư tại Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam hoặc thực hiện hồ sơ chuyển đổi tình trạng tại Mỹ ( nộp đơn I 485)
 
Quy trình hồ sơ
Bước 6
  • Đến Mỹ và nhận thẻ xanh có điều kiện 2 năm