Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
Lựa chọn hình thức đầu tư
 
Quy trình hồ sơ
Bước 2
Kí hợp đồng đầu tư hoặc chuyển nhượng BĐS( tùy vào hình thức đầu tư)
 
Quy trình hồ sơ
Bước 3
Chuyển tiền đầu tư
 
Quy trình hồ sơ
Bước 4
Chuẩn bị hồ sơ định cư
 
Quy trình hồ sơ
Bước 5
Nộp hồ sơ định cư
 
Quy trình hồ sơ
Bước 6
Nhận thẻ thường trú nhân