Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
Lựa chọn Bất động sản
 
Quy trình hồ sơ
Bước 2
Kí hợp đồng mua BĐSvà thanh toán tiền mua
 
Quy trình hồ sơ
Bước 3
Nộp hồ sơ định cư
 
Quy trình hồ sơ
Bước 4
Nhận chấp thuận
Quy trình hồ sơ
Bước 5
Lấy dấu vân tay tại lãnh sự quán
 
Quy trình hồ sơ
Bước 6
Nhận passport cho cả gia đình