Podcast
Định cư Úc Visa 188C
Quyền lợi
 • Thực hiện hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc (điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc)
 • Tự do du lịch, nhập cảnh và ở lại Úc.
 • Các thành viên đủ điều kiện (vợ/chồng và con dưới 23 tuổi) trong gia đình được đi cùng hồ sơ với đương đơn
 • Được chuyển đổi lên Visa thường trú 888C, nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định
 • Con cái được miễn học phí toàn bộ đến cấp phồ thông (tiết kiệm lên tới 10 tỷ VND học phí). 
 • Được tự do làm việc ở Úc.
 • Thời hạn của visa là 5 năm.

 
Định cư Úc Visa 188C
Ưu điểm
 • Không giới hạn độ tuổi
 • Không yêu cầu đạt thang điểm di trú.
 • Không yêu cầu vận hành doanh nghiệp
 • Không cần đương đơn phải lưu trú thường xuyên ở Úc để đủ điều kiện lấy thường trú nhân
 
Định cư Úc Visa 188C
Hình thức đầu tư

Đầu tư tối thiểu 5,000,000 AUD vào các quỹ theo quy định của chính phủ. Với cơ cấu sau:

 • Tối thiểu 1,000,000 AUD cho quỹ đầu tư mạo hiểm Úc, hoặc những quỹ phát triển tư nhân. Điều kiện là các quỹ này có đóng góp vào các công ty nhỏ và công ty mới hoạt động.
 • Tối thiểu 1,500,000 AUD cho quỹ quản lý hợp pháp hoặc các công ty niêm yết công khai (LIC-listed Investment Companies). Đây là những công ty niêm yết mới nổi trên Sở giao dịch chứng khoán Úc (Australian Securities Exchange ASX)
 • Ít nhất 2,500,000 AUD cho quỹ quản lý hoặc LICs mà các đơn vị này có đầu tư vào các tài sản như: các công ty niêm yết khác trên ASX, trái phiếu công ty, hoặc bất động sản ở Úc
   
 
Định cư Úc Visa 188C
Mức đầu tư
 • Đầu tư tối thiểu 2,500,000 AUD vào các quỹ theo quy định.
 
Định cư Úc Visa 188C
Điều kiện tham gia

Điều kiện nộp đơn xin visa 188C:

 • Nhận được bảo lãnh của Tiểu bang hoặc vùng Lãnh thổ Úc.
 • Đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào các hạng mục theo tỉ lệ được qui định
 • Đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và tư pháp

Điều kiện chuyển từ visa 188C sang visa thường trú 888C:

 • Đang sở hữu visa 188C còn hiệu lực
 • Duy trì được khoảng đầu tư 5,000,000 AUD trong thời gian của visa 188C
 • Bảo lãnh từ tỉnh bang vẫn còn hiệu lực
 • Duy trì được điều kiện ở 40 ngày/năm( đối với đương đơn) hoặc 180 ngày/ năm ( đối với người nộp đơn phụ)