Podcast
Định cư Úc Visa 188A
Quyền lợi
 • Thực hiện hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc (điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Úc).
 • Tự do du lịch, nhập cảnh và sinh sống ở Úc.
 • Các thành viên đủ điều kiện (vợ/chồng và con dưới 23 tuổi) trong gia đình được đi cùng hồ sơ với đương đơn.
 • Con cái được miễn học phí toàn bộ đến cấp phồ thông (tiết kiệm lên tới 10 tỷ VND học phí). 
 • Xin Visa thường trú 888A, nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
 • Tự do làm việc và kinh doanh ở Úc.
 • Thời hạn của visa là 5 năm.
 
Định cư Úc Visa 188A
Ưu điểm
 • Là chương trình đầu tư định cư Úc với hạn mức đầu tư thấp nhất.
 • Vợ/chồng đi kèm hồ sơ (có visa 188A) có thể thay thế vai trò người đứng đơn chính 188A để hoàn thành các yêu cầu về vận hành kinh doanh và cư trú tại Úc, đáp ứng điều kiện visa thường trú Úc 888A.
 
Định cư Úc Visa 188A
Hình thức đầu tư
Đầu tư mua lại hoặc mở mới doanh nghiệp
 
Định cư Úc Visa 188A
Mức đầu tư
Tối thiểu 200.000 AUD. Tùy vào yêu cầu của từng tỉnh Bang và quy mô doanh nghiệp ở Úc mà nhà đầu tư muốn đầu tư.
 
Định cư Úc Visa 188A
Điều kiện tham gia

Điều kiện nộp hồ sơ xin visa 188A:

 •  Dưới 55 tuổi (có ngoại lệ)
 • Có kế hoạch đầu tư kinh doanh vào Úc thuyết phục và nhận được bảo lãnh từ tiểu bang 
 • Có sở hữu doanh nghiệp với doanh thu tối thiểu đạt 750.000 AUD 2 năm trong 4 năm gần nhất
 • Giá trị sở hữu công ty:
  • Sở hữu 51% tổng giá trị nếu doanh nghiệp có doanh thu ít hơn 400,000 AUD/năm
  • Sở hữu 30% tổng giá trị nếu doanh nghiệp có doanh thu bằng hoặc nhiều hơn 400,000 AUD/năm
  • Sở hữu 10% tổng giá trị nếu doanh nghiệp được điều hành bởi một công ty niêm yết công khai
 • Có mong muốn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc.
 • Tổng tài sản ròng ít nhất là 1,25 triệu AUD 
 • Điểm đánh giá trên 65 điểm
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và lí lịch tư pháp

Điều kiện chuyển đổi từ visa 188A sang visa thường trú 888A:

 • Đang sở hữu thị thực 188A còn hiệu lực.
 • Phải có đề cử từ tiểu bang hoặc cơ quan chính phủ của một vùng lãnh thổ.
 • Sở hữu và quản lý một doanh nghiệp ở Úc đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và yêu cầu sở hữu nhất định:
  • Có doanh thu là 300.000 AUD trong 12 tháng gần nhất trước khi nộp đơn visa 888A
  • Trong 12 tháng trước khi bạn nộp đơn xin visa, nhà đầu tư phải thỏa ít nhất 2 trong số những điều sau:
   • Doanh nghiệp có giá trị tài sản ròng 200.000 AUD (hoặc 2 doanh nghiệp) ở Úc
   • Tài sản cá nhân và doanh nghiệp ở Úc có giá trị ròng 600.000 AUD
   • Có ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian trong doanh nghiệp
 • Phải có mặt tại Úc ít nhất 1 trong 3 năm.