Podcast
Định cư Malta
Quyền lợi
 • Cả gia đình 4 thế hệ: vợ/chồng, con cái, ba mẹ, ông bà (của cả vợ và chồng) có thể cùng được cấp visa.
 • Được sinh sống, tự do đi lại, làm việc vô thời hạn tại Malta.
 • Tiếp cận nền giáo dục, y tế tiên tiến tiêu chuẩn Châu Âu.
 • Không giới hạn độ tuổi con đi cùng.
 • Du lịch đến các nước Schengen trong 90 ngày.
 
Định cư Malta
Ưu điểm
 • Thời gian xử lý nhanh chóng: 4-6 tháng.
 • Không giới hạn độ tuổi tối đa, không yêu cầu trình độ học vấn, kinh nghiệm, ngôn ngữ
 • Chỉ thực hiện đầu tư sau khi chấp thuận
 • Không yêu cầu cư trú, không yêu cầu khám sức khỏe
 • Con cái trên 27 tuổi vẫn có thể được theo hồ sơ

 
Định cư Malta
Hình thức đầu tư

Kết hợp (Bất động sản + Trao tặng Quỹ + Trao tặng Chính phủ)

1. Trao tặng Quỹ: 2.000 EUR cho các quỹ cộng đồng, tổ chức từ thiện có đăng ký tại Malta.
2. Đầu tư bất động sản:
- Nếu bất động sản tại phía Nam Malta: Mua bất động sản tối thiểu 300.000 EUR HOẶC thuê bất động sản từ 10.000 EUR / năm.
- Nếu bất động sản tại khu vực khác của Malta: Mua bất động sản tối thiểu 350.000 EUR HOẶC thuê bất động sản từ 12.000 EUR / năm.
Duy trì bất động sản hoặc hợp đồng thuê nhà trong 5 năm.
3. Trao tặng Chính phủ:

 • 68.000 EUR nếu đương đơn chọn hình thức mua bất động sản ở Malta.
 • 98.000 EUR nếu đương đơn chọn hình thức thuê bất động sản ở Malta.
 • Cha mẹ, ông bà (nếu đi cùng) đóng thêm 7.500 EUR / người.
Định cư Malta
Mức đầu tư

Mức đầu tư thấp nhất là 150,000 EUR khi thực hiện đầu tư theo cơ cấu:

 • 50.000 EUR: thuê bất động sản phía Nam Malta trong 5 năm.
 • 98.000 EUR: trao tặng Chính phủ.
 • 2.000 EUR: trao tặng quỹ cộng đồng.
 
Định cư Malta
Điều kiện tham gia
 • Đương đơn trên 18 tuổi và không phải công dân EU
 • Thỏa điều kiện về lí lịch tư pháp sạch
 • Thời gian yêu cầu duy trì khoản đầu tư : 5 năm
 • Chứng minh nguồn gốc đầu tư