Podcast
Định cư Malta
Quyền lợi
 • Cả gia đình 4 thế hệ: vợ/chồng, con cái, ba mẹ, ông bà (của cả vợ và chồng) có thể cùng được cấp visa.
 • Được sinh sống, tự do đi lại, làm việc vô thời hạn tại Malta.
 • Tiếp cận nền giáo dục, y tế tiên tiến tiêu chuẩn Châu Âu.
 • Không giới hạn độ tuổi con đi cùng.
 • Du lịch đến các nước Schengen trong 90 ngày.
 
Định cư Malta
Ưu điểm
 • Thời gian xử lý nhanh chóng: 4-6 tháng.
 • Không giới hạn độ tuổi tối đa, không yêu cầu trình độ học vấn, kinh nghiệm, ngôn ngữ
 • Chỉ thực hiện đầu tư sau khi chấp thuận
 • Không yêu cầu cư trú, không yêu cầu khám sức khỏe
 • Con cái trên 27 tuổi vẫn có thể được theo hồ sơ

 
Định cư Malta
Hình thức đầu tư

Đầu tư vào bất động sản, trao tặng quỹ và  chính phủ với cơ cấu sau:

 1. Tặng Quỹ: 2.000 EUR cho các quỹ cộng đồng, tổ chức từ thiện có đăng ký tại Malta.
 2. Đầu tư bất động sản:
       - Bất động sản phía Nam Malta: Giá mua tối thiểu 300.000 EUR HOẶC thuê  từ 10.000 EUR / năm.
       - Bất động sản khu vực khác: Giá mua tối thiểu 350.000 EUR HOẶC thuê từ 12.000 EUR / năm.
       - Duy trì bất động sản hoặc hợp đồng thuê bất động sản trong 5 năm.
 3. Trao tặng Chính phủ:
       - 68.000 EUR nếu chọn hình thức mua bất động sản ở Malta.
       - 98.000 EUR nếu đương đơn chọn hình thức thuê bất động sản ở Malta.

*Cha mẹ, ông bà (nếu đi cùng) đóng thêm 7.500 EUR / người."

 
Định cư Malta
Mức đầu tư

Mức đầu tư thấp nhất là 150,000 EUR khi thực hiện đầu tư theo cơ cấu:

 • 50.000 EUR: thuê bất động sản phía Nam Malta trong 5 năm.
 • 98.000 EUR: trao tặng Chính phủ.
 • 2.000 EUR: trao tặng quỹ cộng đồng.
 
Định cư Malta
Điều kiện tham gia
 • Đương đơn trên 18 tuổi và không phải công dân EU
 • Thỏa điều kiện về lí lịch tư pháp sạch
 • Thời gian yêu cầu duy trì khoản đầu tư : 5 năm
 • Chứng minh nguồn gốc đầu tư