Podcast
Chương trình 188B
Câu hỏi chung Chương trình Visa Úc 188B

Khi xin visa 188B, tôi có cần phải chứng minh nguồn gốc khoản tiền đầu tư không?

Có. Nhà đầu tư cần chứng minh được nguồn gốc khoản tiền đầu tư


Thời gian xử lý visa 188B trung bình là bao lâu?

Thời gian xét duyệt visa 188B trung bình là hơn 2.5 năm. 


Để chuyển đổi lên Visa thường trú 888B, nhà đầu tư cần ở Úc trong bao lâu?

Nhà đầu tư cần ở Úc ít nhất 2 năm để thỏa điều kiện


Khoản đầu tư 188B cần duy trì trong thời gian bao lâu? Tôi có thể rút khoản đầu tư lại trước thời gian đó không?

Nhà đầu tư cần phải duy trì khoản đầu tư ít nhất 3 năm. Trước thời gian đó, nhà đầu tư không thể rút lại khoản tiền đầu tư, nếu không, nhà đầu tư không thể tiếp tục xin lên visa 888B


Các loại tài sản có thể được dùng để chứng minh trong hồ sơ

Cổ phần doanh nghiệp, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng, các khoản vay, tiền mặt….


Nếu điểm di trú cao hơn 65 thì có được quyền lợi nào khác không?

Điểm di trú là điều kiện cần để nhà đầu tư được nộp đơn xin visa. Nếu điểm di trú cao hơn yêu cầu thì cũng không nhận được quyền lợi ưu tiên nào khác.