Podcast
Quy trình hồ sơ
Bước 1
Lựa chọn hình thức đầu tư 
 
Quy trình hồ sơ
Bước 2
Ký hợp đồng
 
Quy trình hồ sơ
Bước 3
Chuẩn bị hồ sơ định cư
 
Quy trình hồ sơ
Bước 4
Đặt cọc mua bất động sản
 
Quy trình hồ sơ
Bước 5
Nộp hồ sơ định cư
 
Quy trình hồ sơ
Bước 6
Nhận chấp thuận