Podcast
FAQs Úc
Tôi có thể dùng loại tài sản nào để chứng minh đủ điều kiện visa 188A/B/C?

Quý vị có thể sử dụng các loại tài sản bao gồm tiền mặt, tài sản đầu tư, tài sản bất động sản và các tài sản khác để chứng minh đủ điều kiện visa 188A/B/C.

FAQs Úc
Tôi không muốn thành lập doanh nghiệp khi xin visa 188A, có cách nào khác không?

Quý vị có thể đầu tư vào các quỹ đầu tư được ủy quyền bởi Chính phủ Úc hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp Úc đã được thành lập.

 
FAQs Úc
Trong thời gian chờ xin visa đâu tư diện thường trú, tôi có trở lại Việt Nam để tiếp tục kinh doanh lĩnh vực cũ được không?

Có, Quý vị có thể trở lại Việt Nam để tiếp tục kinh doanh lĩnh vực cũ, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của visa.

FAQs Úc
Xin visa thường trú 888 có khó không?

Quá trình xin visa thường trú 888 sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và yêu cầu của từng diện visa.

 
FAQs Úc
Chính phủ Úc có yêu cầu gì về sức khỏe của người xin visa đầu tư định cư tại Úc không?

Có, người xin visa phải vượt qua một bài kiểm tra sức khỏe trước khi được cấp visa.

FAQs Úc
Thời hạn của các loại visa diện đầu tư Úc là bao lâu?

Thời hạn của các loại visa diện đầu tư Úc sẽ phụ thuộc vào từng diện visa và yêu cầu của từng trường hợp cụ thể.