Podcast
Đầu tư lấy Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền lợi
 • Định cư 2 thế hệ: vợ chồng, con cái dưới 18 tuổi
 • Nhận trọn vẹn phúc lợi về y tế, giáo dục, làm việc, đầu tư... tại Thổ Nhĩ Kỳ
 • Hộ chiếu Thổ Nhĩ kỳ miễn thị thực 122 nước
 • Là quốc gia có Hiệp ước Thương mại và hàng hải với Mỹ, công dân Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cư trú 3 năm có thể đến Mỹ sinh sống qua visa Mỹ E-2
 
Đầu tư lấy Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
Ưu điểm
 • Không yêu cầu ngôn ngữ
 • Không yêu cầu lý lịch tư pháp
 • Không yêu cầu chứng minh nguồn tiền
 • Không đóng góp chính phủ 
 • Không cần bằng cấp nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư không cần bay qua Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất thủ tục
 • Thời gian xử lý nhanh chóng: 4 – 8 tháng.
 • Thời gian yêu cầu duy trì khoản đầu tư ngắn: 3 năm

 
Đầu tư lấy Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư có thể tham gia chương trình đầu tư nhập tịch Thổ Nhĩ Kỳ thông qua một trong các hình thức đầu tư sau:

 1. Đầu tư mua Bất động sản ít nhất 400,000 USD
 2. Đầu tư góp vốn cố định ít nhất 500,000 USD vào doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ
 3. Đầu tư tài chính:
  - Gửi ít nhất 500,000 USD hoặc tương đương theo đồng lyra vào tài khoản ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ;
  - Cam kết mua ít nhất 500,000 USD hoặc tương đương theo đồng lyra vào trái phiếu chính phủ;
  - Cam kết mua ít nhất 500,000USD hoặc tương đương theo đồng lyra vào cổ phiếu quỹ đầu tư bất động sản hoặc cổ phiếu quỹ đầu tư mạo hiểm
 4. Tạo việc làm cho ít nhất 50 người, theo chứng nhận của Bộ Gia đình, Lao động và Xã hội.

 

 
Đầu tư lấy Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
Mức đầu tư
Mức đầu tư tối thiểu 400,000 USD vào bất động sản
 
Đầu tư lấy Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ
Điều kiện tham gia
 • Ứng viên trên 18 tuổi 
 • Đầu tư: duy trì khoản đầu tư trong ít nhất 3 năm
 • Phải mua bảo hiểm y tế ( luật sư hỗ trợ)