Chính phủ Úc chính thức công bố kế hoạch nhập cư năm 2023-2024

Vào ngày 09/05/2023, chính phủ Úc thông báo cấp độ kế hoạch cho Chương trình định cư Úc 2023-2024 sẽ được áp dụng ở mức 190,000 suất.

Chương trình định cư 2023-24 được chỉ định để giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng dai dẳng gần đây và hỗ trợ dịch chuyển đến nền kinh tế khí thải ròng bằng không bằng cách thu hút các nhóm tay nghề cao có chuyên môn đặc biệt mà khó tìm kiếm hoặc phát triển ở Úc. Chương trình có những phần sau:

 • Diện tay nghề cao (137,100 suất) – Diện này được chỉ định để cải thiện khả năng sản xuất của nền kinh tế và cải thiện tình trạng thiếu hụt kỹ năng trong thị trường lao động, bao gồm cả những người lao động ở khu vực nông thôn Úc.
 • Diện gia đình (52,500 suất)- Diện này chủ yếu xuất phát từ Visa vợ chồng cho phép người Úc đoàn tụ với các thành viên trong gia đình ở nước ngoài và cho phép họ có cơ hội trở thành công dân Úc. Ở Diện này:
 • 40,500 Visa vợ chồng được ước tính cho mục tiêu kế hoạch 2023-24, lưu ý diện này định hướng theo nhu cầu và không có mức trần.
 • 3,000 Visa cho trẻ em được ước tính cho mục tiêu kế hoạch 2023-24, lưu ý diện này định hướng theo nhu cầu và không có mức trần.
 • Diện đủ điều kiện đặc biệt (400 suất) – Diện này bao gồm Visa cho người có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm thường trú nhân quay trở lại Úc sau một thời gian ở nước ngoài.

Các cấp độ kế hoạch của Chương trình định cư theo thông báo của Ngân sách Liên Bang 2022-23 và 2023-24

Diện thị thực

Loại thị thực

Kế hoạch năm 2022-23

Kế hoạch năm 2023-24

Tay nghề cao

Đơn vị lao động bảo trợ

35,000

36,825

Tay nghề độc lập

32,100

30,375

Nông thôn

34,000

32,300

Đề cử tỉnh Bang/ Lãnh thổ

31,000

30,400

Đổi mới doanh nghiệp và đầu tư

5,000

1,900

Tài năng toàn cầu (độc lập)

5,000

5,000

Tài năng xuất sắc

300

300

Tổng cộng cho diện tay nghề

142,400

137,100

Gia đình

Vợ chồng

40,500

40,500

Ba mẹ

8,500

8,500

Con cái

3,000

3,000

Gia đình khác

500

500

Tổng cộng cho Diện gia đình

52,500

52,500

Đủ điều kiện đặc biệt

100

400

Tổng cộng cho Chương trình định cư

195,000

190,000

Quy mô và cách thành phần của chương trình

Quy mô và thành phần của chương trình định cư được đặt cho mỗi năm dựa vào Ngân sách chính phủ Úc.

Để thông báo cấp độ kế hoạch và chính sách được sắp đặt cho Chương trình định cư 2023-24, sự tham vấn diễn ra rộng rãi ở các Chính phủ Bang và vùng Lãnh thổ, đại diện của các học viên, ngành công nghiệp, đoàn thể và các tổ chức cộng đồng.

 Khi lên kế hoạch cho Chương trình định cư, Chính phủ Úc xem xét các vấn đề sau:

 • Nộp đơn công khai
 • Dự báo về kinh tế và nguồn lực lao động
 • Nghiên cứu quốc tế
 • Di cư ròng ngước ngoài, và
 • Mô hình kinh tế, tài chính

Các loại thị thực được chỉ định của tiểu bang và lãnh thổ – phân bổ đề cử

Theo Chương trình định cư, phân bổ đề cử có sẵn cho các tỉnh Bang và vùng Lãnh thổ theo các phân bổ thị thực sau:
 •  Tay nghề cao – được đề cử (Phân lớp 190)
 • Lao động có tay nghề ở nông thôn (Tạm thời) (Phân lớp 491)
 • Đổi mới kinh doanh và Đầu tư (BIIP)

Mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ đều đánh giá các ứng viên đủ điều kiện dựa trên các tiêu chí duy nhất đối với khu vực của họ.
Các văn phòng làm việc với tỉnh bang và vùng Lãnh thổ về viêc phân bổ tài chính cho Chương trình năm 2023-24. Phân bổ cho mỗi khu vực được công bố khi được quyết định.

Phân bổ đề cử cho tỉnh Bang và vùng Lãnh thổ cho năm 2022-23:

Tỉnh Bang

Visa diện đề cử diện

Tay nghề cao (Phân lớp 190)

Visa diện Lao động có tay nghề

ở nông thôn (Phân lớp 491)

Đổi mới kinh doanh

và Đầu tư (BIIP)

ACT

2,025

2,025

10

NSW

9,108

6,168

260

NT

600

1,400

15

QLD

3,000

2,000

235

SA

3,000

5,800

70

TAS

2,150

2,100

10

VIC

12,900

2,000

170

WA

5,350

2,790

40

Total

38,133

24,283

810

Mời Quý nhà đầu tư theo dõi trang Citizen Pathway để cập nhật những tin tức Đầu tư định cư mới nhất.