Vừa qua, Bộ ngoại giao Mỹ vừa công bố Bản tin Di Trú tháng 07/2024. Theo đó các thông tin chi tiết như sau:

Bảng A – Ngày hành động cuối cùng (Final Action Dates)

Final action dates: Ngày hành động cuối là ngày USCIS có thể đưa ra kết quả cho các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày hành động/ Ngày ưu tiên được ghi nhận trên receipt của Sở Di trú Mỹ (ví dụ đơn I-526 của EB-5).  Ngày ưu tiên của Nhà Đầu Tư trước ngày này sẽ được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.

Với Bản tin thị thực tháng 07, không có sự thay đổi nhiều so với tháng trước. 

Diện EB-5

  • Việt Nam:  Đang có sẵn – Current
  • Trung Quốc: 15/12/2015 – Giữ nguyên so với tháng 06/2024
  • Ấn Độ: 01/12/2020 – Giữ nguyên so với tháng 06/2024
  • Riêng Visa Set-aside: Đang có sẵn – Current cho tất cả các quốc gia
Với tình trạng Current sẵn có, các nhà đầu tư EB-5 ở Việt Nam (diện đầu tư gián tiếp và trực tiếp) luôn có ưu thế và có thể nộp đơn ngay sau khi tập hợp đủ hồ sơ giấy tờ để Sở Di Trú xem xét và xử lý. Đối với các Dự án thuộc phân khúc Visa dành riêng (Visa set-aside) như các Dự án ở vùng nông thôn sẽ có thời gian xử lý nhanh hơn.

Các diện khác

Bản tin thị thực tháng 07/2024, có những cập nhật cho các Diện khác như: 
  • Diện EB-1: Trung Quốc và Ấn Độ có tăng lần lượt 2 tháng và 11 tháng so với tháng 06/2024. Các khu vực còn lại hiện vẫn đang có sẵn. 
  • Diện EB-2, EB-3, EB-4:  Ngày hành động cuối tại các quốc gia đã tăng nhẹ từ 1-3 tháng so với tháng 06/2024. Riêng Trung Quốc và Philippines diện EB-3 giữ nguyên so với Tháng 6,2024.

Bảng B – Ngày nộp đơn (Dates for filing)

Ngày nộp đơn: Là thời gian mà người nộp đơn biết được có thể nộp hồ sơ đến Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC- National Visa Center) để xin visa và được xử lý. Đây cũng là bản thể hiện thông tin về việc nộp đơn chuyển đổi tình trạng tại Mỹ cho trường hợp nộp đơn đồng thời.
  • Đối với Visa EB-5 (kể cả EB-5 trực tiếp): Việt Nam “ Có sẵn- Current”
  • Đối với các Visa Set - aside: cho các Dự án EB-5 qua trung tâm vùng ở khu vực nông thôn (20%), có tỷ lệ thất nghiệp cao (10%), phát triển cơ sở hạ tầng (2%)
  • Tất cả các quốc gia: “ Có sẵn- Current”
Như vậy, các nhà đầu tư EB-5 không phải chờ đợi và có thể nộp đơn đến NVC bất kỳ lúc nào để NVC xử lý hồ sơ và phỏng vấn xin visa tại Lãnh sự quán Mỹ.
Đối với diện EB-1,EB-3 hầu hết giữ nguyên so với Tháng 06 hoặc tăng nhẹ từ 15 đến 30 ngày.
Đối với các Diện khác (EB-2 và EB-4) tăng từ 1-2 tháng so với tháng 06/2024
Với quy định mới, các nhà đầu tư căn cứ vào ngày ưu tiên trên Bảng B để căn cứ thời gian nộp Concurrent filing (nộp đơn đồng thời). Đây là một sự cập nhật mới bởi thời gian ngày ưu tiên Bảng B thông thường sẽ nhanh hơn so với Bảng A.
Do đó, với các nhà đầu tư EB-5 mong muốn nộp Concurrent filing (nộp đơn đồng thời) có thể hoạch định và nộp hồ sơ trong giai đoạn này.